• Loading...
 

VĂN PHÒNG: 02163.852.397

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điên thoại - email

1

Đỗ Thị Thu Hiền

UVBCH-Phó Văn phòng

0974.522.511

hienhndyb@gmail.com

2

Nguyễn Thị Mai Khanh

Thủ quỹ

0919.675.380

3

Hà Thị Thu Hương

Tổng hợp

0974.890.928

thienhaiha.dl@gmail.com

4

Hòa Thị Hà

Văn thư

0986865459

5

Nguyễn Đức Tiến

Lái xe

0904.040.559

6

Đỗ Tuấn Ngọc

Lái xe

0984.783.115

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video