• Loading...
 
Mẫu biểu kèm theo công văn số 1515-CVHNDT ngày 16/3/2023
Ngày cập nhật: 17/03/2023 10:00:00 SA
Lượt đọc: 1281

Văn bản khác

 • Công văn số 1615-CV/HNDT ngày 12/7/2023 V/v phối hợp triển khai Cuộc thi tác phẩm báo chí về Đề tài “Dân vận khéo” giai đoạn 2023-2025
 • Công văn số 2111/UBND-NLN ngày 05/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó sạt lở trong mùa mưa lũ năm 2023
 • Công văn số 1577-CV/HNDT ngày 31/5/2023 về việc tiếp tục triển khai cài đặt , sử dụng ứng dụng “Kho sách điện tử tỉnh Yên Bái ”
 • Công văn số Số: 1515 -CV/HNDT ngày 17/3/2023 về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” năm 2023 (Có mẫu Bản kê khai thành tích cá nhân kèm theo)
 • Công văn số 1501-CV/HNDT ngày 28/02/2023 của Hội Nông dân tỉnh về việc hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023
 • Công văn số 1111-CV/BCĐ 35 ngày 16/02/2023 của Ban chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023
 • Công văn số 1499-CV/HNDT ngày 27/02/2023 của Hội Nông dân tỉnh về việc tuyên truyền Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
 • Công văn số 1008-CV/BTGTU, ngày 18/11/2022 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 ( có đề cương tuyên truyền kèm theo)
 • Công văn số 1126 -CV/HNDT ngày 11/02/2022, về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 • Công văn số 1096-CV/HNDT ngày 29/11/2021 về việc tuyên truyền, triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 • Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” theo Công văn số 1076- CV/HNDT ngày 08/11/2021
 • Công văn số 1072-CV/HNDT ngày 04/11/2021 về việc Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Hội năm 2021
 • Công văn số 1031-CV/HNDT ngày 23/9/2021 về việc tăng cường tuyên truyền tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và tuyên truyền một số biện pháp điều chỉnh bổ sung phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch Covid-19
 • Văn bản số 3297/BCĐ-VX ngày 21/9/2021 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch Covid-19
 • Công văn số 1009-CV/HNDT ngày 06/9/2021 về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam ”
 • Công văn số: 1009-CV/HNDT ngày 06/9/2021 về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam ”
 • Công văn số: 978-CV/HNDT ngày 18/8/2021 về việc báo cáo nhanh kết quả tham gia phòng, chống dịch Covid-19
 • Văn bản số 1214/STTTT-TTBCXB ngày 12/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường quản lý và kiểm soát nội dung thông tin đăng tải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Công văn số: 974-CV/HNDT ngày 12/8/2021 về việc tuyên truyền giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 và tham gia cộng tác viên trên Báo điện tử Dân Việt
 • Công văn số: 966-CV/HNDT ngày 06/8/2021 về việc báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023
 • 1-20 of 101<  1  2  3  4  5  6  >