• Loading...
 
Luật số 85.2015.QH13 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày cập nhật: 15/12/2021 12:00:00 SA
Lượt đọc: 1333

Văn bản khác

 • Thể lệ (sửa đổi, bổ sung ) Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng ) lần thứ VII -năm 2022
 • Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc ”lần thứ XV
 • Quyết định 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bội Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người nhiễm Covid-19”
 • Chỉ thị số 24-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh
 • Phát động phong trào thi đua Phong tào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
 • Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/02/2022, Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh
 • Hướng dẫn số 01/HD-VHTTDL, ngày 20/02/2022 về Thực hiện việc cưới, việc tang trong tình hình dịch COVID-19 tương ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công điện số 02/CĐ-UB ngày 19/02/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường các biện pháp tiếp tục thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” trên địa bàn tỉnh
 • Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 , Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
 • Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/02/2022 của Chính phủ: Ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025
 • Công văn số 1126 -CV/HNDT ngày 11/02/2022, về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 • Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
 • Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yện Bái về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
 • Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh 2021-2022
 • Công văn số 1096-CV/HNDT ngày 29/11/2021 về việc tuyên truyền, triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 • Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” theo Công văn số 1076- CV/HNDT ngày 08/11/2021
 • Công văn số 1072-CV/HNDT ngày 04/11/2021 về việc Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Hội năm 2021
 • Phụ Lục Kèm theo Công văn số 1072-CV/HNDT ngày 04/11/2021 về việc Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
 • Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương tổ quốc tôi”.
 • Nghị quyết số 116-NQ/CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bở đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
 • 121-140 of 467<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >