• Loading...
 
Luật số 85.2015.QH13 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày cập nhật: 15/12/2021 12:00:00 SA
Lượt đọc: 1337

Văn bản khác

 • Công văn số: 978-CV/HNDT ngày 18/8/2021 về việc báo cáo nhanh kết quả tham gia phòng, chống dịch Covid-19
 • Văn bản số 1214/STTTT-TTBCXB ngày 12/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường quản lý và kiểm soát nội dung thông tin đăng tải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 17/3/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quản bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng ( Giải “Búa liềm vàng”) giai đoạn 2021-2025
 • Chuyên đề toàn khóa học tập chỉ thị số 05 của Ban tuyên giáo Trung ương Đảng
 • Công văn số: 974-CV/HNDT ngày 12/8/2021 về việc tuyên truyền giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 và tham gia cộng tác viên trên Báo điện tử Dân Việt
 • Thư mời cộng tác viên, bài cho mục “HỘI NÔNG DÂN” trên Báo điện tử Dân Việt
 • Thể lệ giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022
 • Kế hoạch số 341-KH/HNDTW ngày 06/7/2021 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Hưởng ứng giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022
 • Kế hoạch số: 189-KH/HNDT ngày 12/8/2021 về Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình trạng hiện nay
 • Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 • Nghị quyết số 50-NQ/TU ngày 19/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, về tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
 • Công văn số: 966-CV/HNDT ngày 06/8/2021 về việc báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023
 • PHỤ LỤC SỐ LIỆU (Kèm theo Công văn số 966-CV/HNDT ngày 06/8/2021)
 • Quyết định số: 1594 /QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
 • Công văn số: 959-CV/HNDT ngày 28/7/2021 về việc thực hiện một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với việc thực hiện công tác Hội ( Hướng dẫn sử dụng APP số sức khỏe điện tử kèm theo)
 • Công văn số: 948-CV/HNDT ngày 19/7/2021 về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 • Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 15/7/2021 về Triên khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số: 944-CV/HNDT ngày 14/7/2021 về việc tuyên truyền phổ biến các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ/TTg và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 • Quyết định số 23/2021/QĐ/TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Coid-19
 • Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Coid-19
 • 161-180 of 467<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >