• Loading...
 
Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19
Ngày cập nhật: 02/06/2020 5:20:00 CH
Lượt đọc: 2399

Văn bản khác

 • Chương trình phối hợp Sở Công thương và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2018 - 2023
 • Chương trình phối hợp giữa Sở Tài nguyên & Môi trường và Hội Nông dân tỉnh
 • Hướng dẫn số 58- HD/HNDT ngày 08/3/2018 về Hướng dẫn tham gia vào Dự thảo Báo cáo BCH Hội nông dân tỉnh khóa VIII trình Đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023
 • Kế hoạch công tác tháng 3/2018
 • Thông báo số 119-TB/HNDT ngày 02/03/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội
 • Chương trình hành động số 14-CTHĐ/HNDT ngày 28/02/2018 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 • Đề cương chuyên đề 2018 kèm theo công văn số 1224- HD/HNDT ngày 08/02/2018
 • Công văn số 1224- HD/HNDT ngày 08/02/2018 về việc Triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
 • Đề cương báo cáo nhanh kèm theo công văn số 1223- HD/HNDT ngày 07/02/2018
 • Công văn số 1223- HD/HNDT ngày 07/02/2018 về việc thực hiện chế độ báo cáo nhanh, báo cáo đột xuất
 • Hướng dẫn số 57- HD/HNDT ngày 08/02/2018 về Phát huy vai trò của hội viên, nông dân và nhân dântrong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 • Hướng dẫn số 56- HD/HNDT ngày 08/02/2018 về Tổ chức thực hiên công tác tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật năm 2018
 • Hướng dẫn số 55- HD/HNDT ngày 08/02/2018 về Công tác tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018
 • Công văn số 1222-CV/HNDTW ngày 07/02/2018 về việc một số nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
 • Công văn số 1208-CV/HNDTW ngày 19/01/2018 về việc tuyên truyền vận động HVND trong dịp tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2018
 • Kế hoạch công tác tháng 02 năm 2018
 • Thông báo số 118-TB/HNDT ngày 05/02/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội
 • Công văn số 1204-CV/HNDTW ngày 18/01/2018 về việc giới thiệu đề cử nông dân tham gia cuộc thi: “Tôi là nông dân 4.0”
 • Công văn số 3688-CV/HNDTW ngày 11/01/2018 về việc đề cử nông dân tham gia cuộc thi: “Tôi là nông dân 4.0”
 • Thể lệ cuộc thi “Tôi là nông dân 4.0"
 • 201-220 of 246<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >