• Loading...
 
Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (Đính kèm Công văn số 1406-CV/HNDT ngày 03/10/2018).
Ngày cập nhật: 04/10/2018 8:29:00 SA
Lượt đọc: 2265

Văn bản khác

 • Chương trình hành động số 14-CTHĐ/HNDT ngày 28/02/2018 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 • Đề cương chuyên đề 2018 kèm theo công văn số 1224- HD/HNDT ngày 08/02/2018
 • Công văn số 1224- HD/HNDT ngày 08/02/2018 về việc Triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
 • Đề cương báo cáo nhanh kèm theo công văn số 1223- HD/HNDT ngày 07/02/2018
 • Công văn số 1223- HD/HNDT ngày 07/02/2018 về việc thực hiện chế độ báo cáo nhanh, báo cáo đột xuất
 • Hướng dẫn số 57- HD/HNDT ngày 08/02/2018 về Phát huy vai trò của hội viên, nông dân và nhân dântrong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 • Hướng dẫn số 56- HD/HNDT ngày 08/02/2018 về Tổ chức thực hiên công tác tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật năm 2018
 • Hướng dẫn số 55- HD/HNDT ngày 08/02/2018 về Công tác tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018
 • Công văn số 1222-CV/HNDTW ngày 07/02/2018 về việc một số nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
 • Công văn số 1208-CV/HNDTW ngày 19/01/2018 về việc tuyên truyền vận động HVND trong dịp tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2018
 • Kế hoạch công tác tháng 02 năm 2018
 • Thông báo số 118-TB/HNDT ngày 05/02/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội
 • Công văn số 1204-CV/HNDTW ngày 18/01/2018 về việc giới thiệu đề cử nông dân tham gia cuộc thi: “Tôi là nông dân 4.0”
 • Công văn số 3688-CV/HNDTW ngày 11/01/2018 về việc đề cử nông dân tham gia cuộc thi: “Tôi là nông dân 4.0”
 • Thể lệ cuộc thi “Tôi là nông dân 4.0"
 • Kế hoạch số 87-KH/NTNN ngày 09/11/2017 về việc tổ chức cuộc thi “Tôi là nông dân 4.0
 • Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2018
 • Thông báo số 116-TB/HNDT ngày 05/01/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội
 • Công văn số 1194 -CV/HNDT ngày 28/12/2017 V/v tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV
 • Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV theo Công văn số 1194 -CV/HNDT ngày 28/12/2017 V/v tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV
 • 121-140 of 161<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >