• Loading...
 
Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” theo Công văn số 1076- CV/HNDT ngày 08/11/2021
Ngày cập nhật: 08/11/2021 12:00:00 SA
Lượt đọc: 1859

Văn bản khác

 • Kế hoạch số 118-KH/HNDT ngày 29/4/2020 về việc Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 • Kế hoạch số 116-KH/HNDT ngày 27/4/2020 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ( 14/10/1930 -14/10/2020)
 • ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2020) (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 116 -KH/HNDTW, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái)
 • Công văn số 559-CV/HNDT ngày 29/4/2020 về việc tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 • Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/4/2020 về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị định số 42/NQ-Chính phủ ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tưởng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 554-CV/HNDT ngày 27/4/2020 về việc tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau thời gian giãn cách xã hội
 • Công văn số 39/BCĐ-PCTT ngày 21/4/2020 của Ban chỉ huy PCTT-TKTT về việc ứng phó với ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc và mưa lớn diện rộng kèm dông sét trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • 10 việc người dân Yên Bái cần làm để phòng, chống dịch Covid-19
 • Công văn số 1022 /UBND-VX ngày 15/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc rà soát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp trở về từ thôn Hạ Lôi, thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Samsung Dispay Việt Nam (tại tỉnh Bắc Ninh)
 • Quyết định số 186- QĐ/HNDT ngày 09/4/2020 về việc Thành lập mạng lưới cộng tác viên Trang Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh và Fanpage “Thông tin Hội Nông dân tỉnh Yên Bái”
 • Văn bản số 300/STP-XD,KTVB&TDTHPL Ngày 30/3/2020 của Sở tư pháp tỉnh Yên Bái V/v phổ biến, tuyên truyền xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19
 • Văn bản số 793/UBND-VX ngày 29/3/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch covid-19
 • Văn bản số 754/UBND-NLN ngày 26/3/2020 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2020
 • Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số: 527-CV/HNDT ngày 27/3/2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; mở rộng thời gian rà soát đối tượng từ bệnh viện Bạch Mai trở về địa phương để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
 • Công văn 525-CV/HNDT ngày 26/3/2020 về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung phòng , chống dịch bệnh Covid-19
 • Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 ( Kèm theo Công văn số Công văn 525-CV/HNDT ngày 26/3/2020)
 • Công văn số 2122-CV/TU ngày 12/3/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
 • Quyết định 283/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Về việc phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn (2020-2025)
 • Tài liệu học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
 • 201-220 of 412<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >