• Loading...
 
Phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi từ cơ sở
23/05/2019 8:10:00 SA

Ngày 22/5/2019, huyện Trấn Yên, Trạm Tấu, Lục Yên và thị xã Nghĩa Lộ đã phát hiện thêm 64 con lợn mắc bệnh, chết; tiến hành tiêu hủy 238 con với tổng trọng lượng 8.648 kg.

Hiện nay, việc phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, sâu sát của cơ sở.

Tính đến 15h ngày 22/5/2019, dịch bệnh tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 267 hộ chăn nuôi, 27 thôn, 14 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 6 huyện, thị xã gồm: Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Trấn Yên, Trạm Tấu, Lục Yên và Yên Bình. Đã tiêu hủy 1.290 con có bệnh dịch tả lợn Châu Phi với tổng trọng lượng 56.276 kg.

Đến nay, huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và Trấn Yên là 3 địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất của dịch tả lợn châu Phi với tổng số 1.063 con lợn bị tiêu hủy.

Cũng trong ngày 22/5, thành phố Yên Bái đã được cấp phát 500 lít sát trùng để thực hiện công tác phun phòng chống dịch. Như vậy trên toàn tỉnh đã có 4.122 lít sát trùng được cấp phát, cùng với các vật tư để thực hiện công tác phun tiêu độc khử trùng tại ổ dịch và các vùng uy hiếp, vùng đệm và các chốt kiểm dịch.

Theo ông Trần Đức Lâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh: "Để ứng phó với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian tới cần tiếp tục công tác phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi từ cơ sở; chú trọng việc giám sát, phát hiện bệnh, nếu có triệu chứng lâm sàng, nghi Dịch tả lợn Châu Phi lấy mẫu xét nghiệm; kiểm tra buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm việc vận chuyển buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc theo quy định; thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng sau mỗi đợt họp chợ, cơ sở giết mổ, nơi buôn bán lợn; hướng dẫn người chăn nuôi, cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn”…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đặc biệt lưu ý bà con nông dân trong thời điểm này không nên tái đàn, tăng đàn; mua con giống phải rõ nguồn gốc…

Theo CTTĐT tỉnh Yên Bái

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 41-KH/ĐĐHNDTW ngày 25/11/2022 của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam về Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch số 256/KH-BTC ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh, Ban tổ chức những ngày lễ lớn Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023

Tài liệu hỏi đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII

Công văn số 1008-CV/BTGTU, ngày 18/11/2022 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 ( có đề cương tuyên truyền kèm theo)

Thông tư số: 06/2022/TT-BTP ngày 25/10/2022 của Bộ tư pháp về Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ , Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng

Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Ban chấp hành Trung ương Quy địnhvề phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video