• Loading...
 
 • Ban quản lý Chương trình FFF tỉnh Yên Bái đã tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng cây ba kích và kỹ thuật nuôi ong mật dưới tán rừng

  14/07/2017 12:00:00 SA

  Trong tháng 7/2017, BQL Chương trình FFF tỉnh Yên Bái đã tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng cây ba kích và kỹ thuật nuôi ong mật dưới tán rừng cho 60 hộ HVND xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên và xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

 • Mù Cang Chải chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  27/07/2017 9:09:00 SA

  Những năm qua, việc thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT)” trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã mang lại hiệu quả tích cực. Người tham gia học nghề đã biết cách tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập từng bước thoát nghèo.

 • Huyện Văn Chấn gắn dạy nghề với giới thiệu việc làm

  07/07/2017 12:00:00 SA

  Theo khảo sát hàng năm, trên địa bàn có trên 4.000 lao động nông thôn thiếu việc làm, tập trung chủ yếu ở các xã khu vực cánh đồng Mường Lò và các xã vùng cao vùng thượng huyện.

 • Hội Nông dân Văn Chấn đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.

  27/06/2017 4:04:00 CH

  Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề đã từng bước được đổi mới và phát huy, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

 • THƯ VIỆN ẢNH

        

  Thư viện Video