• Loading...
 

ĐẢNG ĐOÀN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị đang công tác

1

Giàng A Câu

Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

02163.851.829

giangcautam@gmail.com

2

Nguyễn Văn Quý

Phó Bí thư Đảng đoàn - Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

02163.892.665

quyhndyb@gmail.com

3

Hoàng Xuân Long

Ủy viên Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh

02163.852.963

hoangxlyb@gmail.com

4

Vương Thị Thoan

Ủy viên Đảng đoàn - Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

02163.855.016

vuongthoanhndyb@gmail.com

5

Đỗ Thanh Tùng

Ủy viên Đảng đoàn – Trưởng ban Xây dựng Hội Hội Nông dân tỉnh

0986.109.204

tunghndyb@gmail.com

VĂN BẢN HỘI

Hướng dẫn số 24-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Công tác tuyên truyền năm 2021

Hướng dẫn số 23-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ; thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021

Công văn số 798-CV/HNDT ngày 26/02/2021 về việc Tăng cường phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014 /QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 795- CV/HNDT ngày 25/02/2021 V/v tuyên truyền cài đặt, sử dụng phần mềm “KHAI BÁO Y TẾ - QR - CODE” phiên bản 3.0/2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Công văn số 771-CV/HNDT ngày 30/12/2020 về việc tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

Tài liệu tuyên truyền về 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

Công văn số 734 - CV/HNDT ngày 09/11/ 2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video