• Loading...
 

ĐẢNG ĐOÀN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị đang công tác

1

Giàng A Câu

Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

02163.851.829

giangcautam@gmail.com

2

Nguyễn Văn Quý

Phó Bí thư Đảng đoàn - Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

02163.892.665

quyhndyb@gmail.com

3

Hoàng Xuân Long

Ủy viên Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh

02163.852.963

hoangxlyb@gmail.com

4

Vương Thị Thoan

Ủy viên Đảng đoàn - Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

02163.855.016

vuongthoanhndyb@gmail.com

5

Đỗ Thanh Tùng

Ủy viên Đảng đoàn – Trưởng ban Xây dựng Hội Hội Nông dân tỉnh

0986.109.204

tunghndyb@gmail.com

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video