• Loading...
 

ĐẢNG ĐOÀN

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Giàng A Câu

Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch

2

Nguyễn Văn Quý

Phó Bí thư Đảng đoàn - Phó Chủ tịch

3

Hoàng Xuân Long

Ủy viên Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video