• Loading...
 

ĐẢNG ĐOÀN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị đang công tác

1

     

2

Hoàng Việt Hưng

 

Ủy viên Đảng đoàn - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh

02163.890.949

hoangviethungyb@gmail.com

3

Vương Thị Thoan

Ủy viên Đảng đoàn - Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

02163.855.016

vuongthoanhndyb@gmail.com

4

Nguyễn Văn Quý

Ủy viên Đảng đoàn - Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

02163.892.665

quyhndyb@gmail.com

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video