• Loading...
 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ KHÓA VII

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị đang công tác

1

Phạm Thị Tuyết Nga

Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

2

Hoàng Việt Hưng

Phó Chủ tịch Thường trực

Hội Nông dân tỉnh

3

Hồ Văn Tình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

4

Phạm Văn Nghiêu

UV - Trưởng Ban Tuyên huấn

Hội Nông dân tỉnh

5

Đinh Đăng Luận

Ủy viên - Phó Giám đốc

Sở NNo & PTNT

6

Vương Thị Thoan

Ủy viên - Chủ tịch

Hội ND huyện Trấn Yên

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video