• Loading...
 
 • Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ quan Hội Nông dân tỉnh

  Ngày xuất bản: 28/06/2017 8:24:00 CH

 • Chức năng nhiệm vụ của tỉnh Hội

  Ngày xuất bản: 28/06/2017 8:22:00 CH

 • NQ phân công nhiệm vụ các UVBCH HND tỉnh Yên Bái, Khoá VIII, nhiệm kỳ 2013-2018

  Ngày xuất bản: 28/06/2017 8:21:00 CH

 • Quy chế làm việc của BCH, BTV Hội Nông dân tỉnh Yên Bái khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018

  Ngày xuất bản: 28/06/2017 8:18:00 CH

  Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội. Có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện công tác Hội và Phong trào nông dân trong tỉnh. Có nhiệm vụ quyền hạn như sau:

 • THƯ VIỆN ẢNH

        

  Thư viện Video