• Loading...
 

ĐOÀN THANH NIÊN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị đang công tác

1

Trần Hoàng Thành

Bí thư

Hội nông dân tỉnh

2

Cao Thị Hằng Nga

Phó Bí thư

Hội nông dân tỉnh

3

Hoàng Minh Đức

Ủy viên

Liên đoàn lao động tỉnh

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video