• Loading...
 

CÔNG ĐOÀN HỘI NÔNG DÂN TỈNH

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị đang công tác

1

Nguyễn Công Lợi

Chủ tịch

Hội nông dân tỉnh

2

 Trần Mạnh Hùng

Phó chủ tịch

Hội nông dân tỉnh

3

 Đỗ Thi Thu Hiền

Ủy viên

Hội nông dân tỉnh

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video