• Loading...
 

 

BAN XÂY DỰNG HỘI: 02163.892.675

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điên thoại - email

1

Trần Mạnh Hùng

UVBTV - Trưởng Ban

0976.039.360

hunghndyb@gmail.com

2

Cao Thị Hằng Nga

UVBCH- Phó ban

0972.060.135

ngacaohndyb@gmail.com

3

Hòa Thị Hà

Chuyên viên

0986.865.459

hoaha.hndyb@gmail.com

4

Hà Hồng Cường

Chuyên viên

0948.238.668

trungtamdvvlyb@gmail.com

 

5

 

Hoàng Thị Minh Huệ 

Chuyên viên

0333499666

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video