• Loading...
 
 • Người nông dân vượt khó

  07/09/2022 9:46:00 SA

  Cần cù, chịu đựng khó khăn để từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng bằng bàn tay, khối óc, nghị lực của mình, gia đình anh Đỗ Dựng ở thôn Liên Hợp, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên là một trong điển hình làm giàu từ mô hình phát triển kinh tế tổng hợp.

 • Lường Văn Chiến - trưởng thôn gương mẫu để dân noi theo

  03/08/2022 10:24:00 SA

  Với cương vị là trưởng thôn, anh Chiến luôn chủ động, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được địa phương giao phó.

 • Xã Tân Lập (Lục Yên) lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

  03/06/2022 1:59:00 CH

  Những năm qua, với sự năng động, sáng tạo, Hội Nông dân (HND) xã Tân Lập, huyện Lục Yên đã thực hiện có hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

 • Hội Nông dân Yên Bái với mô hình “Chi hội nông dân hạnh phúc"

  16/05/2022 10:38:00 SA

  Thời gian qua, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên; đặc biệt là xây dựng những “Chi hội nông dân hạnh phúc”.

 • Nông dân phường Yên Ninh làm kinh tế giỏi

  29/04/2022 10:02:00 SA

  Thời gian qua, hội viên Hội Nông dân (HND) phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã tích cực lao động sản xuất, chăn nuôi, trồng rau sạch, kinh doanh - dịch vụ…

 • 1-5 of 31<  1  2  3  4  5  6  7  >

  VĂN BẢN HỘI

  Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ , Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng

  Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Ban chấp hành Trung ương Quy địnhvề phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

  Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

  Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 Ban chấp hành Trung ương , Nghị quyết của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính Phủ, Quyết định về Ngày chuyển đổi số quốc gia

  Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”

  Hướng dẫn số 05/UBND-HD ngày 24/8/2022 về thực hiện Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025

  THƯ VIỆN ẢNH

        

  Thư viện Video