• Loading...
 
 • CPTPP và tác động với nông nghiệp, nông dân

  07/06/2018 10:42:00 SA

  CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) là viết tắt của cụm từ tiếng Anh có nghĩa là “Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương” và còn được gọi là TPP-11.

 • Bảng tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 15 - 30/4 năm 2018

  17/04/2018 9:41:00 SA

 • Bảng tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 01 - 15/4/2018

  10/04/2018 9:32:00 SA

 • Bản tin thời tiết nông vụ Số 3 tháng 3 từ: 21/3/2018 - 31/3/2018

  22/03/2018 7:08:00 SA

  Bản tin thời tiết nông vụ Số 3 tháng 3 từ: 21/3/2018 - 31/3/2018 do Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái cung cấp.

 • Bảng tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 15 - 30/3 năm 2018

  16/03/2018 5:01:00 CH

  Thông tin thị trường nông sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ 01 - 15/8 do Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cung cấp.

 • 1-5 of 45<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  VĂN BẢN HỘI

  Kế hoạch số 68-KH/HNDT ngày 12/9/2019 phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

  Công văn số 329-CV/HNDT ngày 12/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh về việc triển khai CTPH giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2023

  Công văn số 316-CV/HNDT ngày 10/9/2019 về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (kèm Thể lệ Cuộc thi))

  Kế hoạch số 64 -KH/HNDT ngày 5/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh Yên Bái Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh

  Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

  Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam

  Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

  Hướng dẫn số 93 - HD/HNDTW ngày 5/8/2019 của Trung ương HND Việt Nam một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

  THƯ VIỆN ẢNH

        

  Thư viện Video