• Loading...
 
 • Đề án phát triển cây Sơn tra tại hai huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chả

  13/11/2019 2:03:00 CH

  Các quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể mức hỗ trợ, phạm vi hỗ trợ

 • Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Yên Bái

  13/11/2019 1:52:00 CH

  Các quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể mức hỗ trợ, phạm vi hỗ trợ.

 • Một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  13/11/2019 1:43:00 CH

  Tổng hợp, tóm tắt các chính sách của tỉnh, của Trung ương.

 • Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triên sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

  13/11/2019 11:05:00 SA

  Nghị quyết số: 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

  Nghị quyết số: 40/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 về việc sử đổi, bổ sung Nghị quyết số: 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015

 • CPTPP và tác động với nông nghiệp, nông dân

  07/06/2018 10:42:00 SA

  CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) là viết tắt của cụm từ tiếng Anh có nghĩa là “Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương” và còn được gọi là TPP-11.

 • 21-25 of 65<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  VĂN BẢN HỘI

  Hướng dẫn số 24-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Công tác tuyên truyền năm 2021

  Hướng dẫn số 23-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ; thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021

  Công văn số 798-CV/HNDT ngày 26/02/2021 về việc Tăng cường phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014 /QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Công văn số 795- CV/HNDT ngày 25/02/2021 V/v tuyên truyền cài đặt, sử dụng phần mềm “KHAI BÁO Y TẾ - QR - CODE” phiên bản 3.0/2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  Công văn số 771-CV/HNDT ngày 30/12/2020 về việc tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

  Tài liệu tuyên truyền về 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

  Công văn số 734 - CV/HNDT ngày 09/11/ 2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

  Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

  THƯ VIỆN ẢNH

        

  Thư viện Video