• Loading...
 
 • Người tiên phong trồng cây lá khôi

  19/08/2019 3:23:00 CH

  Nhận thấy địa phương có tiềm năng đất rừng rộng lớn, phù với nhiều loại cây trồng, trong đó có cây dược liệu, năm 2017, thông qua việc tìm hiểu các loại tài liệu, sách báo và tham quan một số mô hình trồng cây dược liệu trong và ngoài tỉnh, anh Phạm Văn Tiến ở thôn 6, xã Đào Thịnh, huyện Trấn đã đưa vào trồng thử nghiệm cây lá khôi (khôi nhung).

 • Đầu ra cho nông sản ở Yên Bái: Nan giải và thách thức

  13/05/2019 3:37:00 CH

  Xã Đào Thịnh - một trong những địa phương có diện tích quế lớn nhất, nhì của huyện Trấn Yên với tổng diện tích hơn 800 ha quế, sản lượng quế tươi trung bình mỗi năm đạt hơn 450 tấn. Năm 2017, được giúp sức từ Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các hộ dân trồng quế trên địa bàn xã Đào Thịnh đã liên kết với Công ty Quế hồi Việt Nam - Vina Samex thành lập Hợp tác xã (HTX) Quế hồi Việt Nam với hơn 20 thành viên tham gia. 

 • Yên Bái hướng tới phát triển kinh tế rừng bền vững

  22/08/2019 3:31:00 CH

  Gia đình anh Nguyễn Đình Tước là hộ trồng rừng có kinh tế khá từ trồng rừng ở thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh với hơn 2 ha. Năm 2015, anh Tước được Hội Nông dân xã lựa chọn tham gia nhóm hộ sản xuất gỗ rừng trồng của xã Phú Thịnh thuộc Chương trình FFF giai đoạn I (2015 - 2017).

 • Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác tham gia Chương trình FFF giai đoạn II 2019 - 2022

  13/11/2019 3:19:00 CH

  Chương trình FFF giai đoạn II tại tỉnh Yên Bái triển khai tại 04 xã: Đào Thịnh, Tân Đồng - Trấn Yên; Tân Nguyên, Thịnh Hưng - Yên Bình

 • Cẩm nang thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác

  13/11/2019 3:13:00 CH

  Ban hành theo QĐ 555 của UBND tỉnh

 • 6-10 of 65<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  VĂN BẢN HỘI

  Hướng dẫn số 24-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Công tác tuyên truyền năm 2021

  Hướng dẫn số 23-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ; thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021

  Công văn số 798-CV/HNDT ngày 26/02/2021 về việc Tăng cường phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014 /QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Công văn số 795- CV/HNDT ngày 25/02/2021 V/v tuyên truyền cài đặt, sử dụng phần mềm “KHAI BÁO Y TẾ - QR - CODE” phiên bản 3.0/2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  Công văn số 771-CV/HNDT ngày 30/12/2020 về việc tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

  Tài liệu tuyên truyền về 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

  Công văn số 734 - CV/HNDT ngày 09/11/ 2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

  Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

  THƯ VIỆN ẢNH

        

  Thư viện Video