• Loading...
 
 • Nông dân Nghĩa An thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

  27/09/2022 2:06:00 CH

  Trong 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân (HND) xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 • Trạm Tấu: Động lực giúp nông dân làm giàu

  22/07/2022 9:21:00 SA

  Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Hội Nông dân huyenj Trạm Tấu đã triển khai chính sách hỗ trợ từ kinh phí của tỉnh thực hiện 42 mô hình chăn nuôi cho hội viên với số tiền 789 triệu đồng.

 • Nông dân Trấn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới

  22/06/2022 2:19:00 CH

  Thực hiện phong trào Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội Nông dân (HND) huyện Trấn Yên đã tập trung tuyên truyền, lựa chọn các tiêu chí xây dựng NTM để chỉ đạo các cấp Hội thực hiện.

 • Nghị quyết “tam nông” và vị thế người nông dân

  30/05/2022 8:15:00 SA

  Sau gần 14 năm thực hiện Nghị quyết 26 ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành TW đảng khóa X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn, chúng ta đã đạt được những thành tựu vô cùng ấn tượng và rất đáng tự hào.

 • Nông dân Mù Cang Chải phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

  20/05/2022 2:48:00 CH

  Nhiều gia đình hội viên nông dân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã phát triển kinh tế, thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng với các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện.

 • 1-5 of 61<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  VĂN BẢN HỘI

  Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ , Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng

  Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Ban chấp hành Trung ương Quy địnhvề phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

  Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

  Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 Ban chấp hành Trung ương , Nghị quyết của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính Phủ, Quyết định về Ngày chuyển đổi số quốc gia

  Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”

  Hướng dẫn số 05/UBND-HD ngày 24/8/2022 về thực hiện Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025

  THƯ VIỆN ẢNH

        

  Thư viện Video