• Loading...
 
 • Trồng thanh long ruột đỏ - Hướng đi mới của nhà vườn Lục Yên

  06/07/2021 3:01:00 CH

  Gần đây, nông dân một số xã trên địa bàn huyện Lục Yên (Yên Bái) đã mạnh dạn chuyển đổi đất vườn tạp kém hiệu quả sang trồng thanh long ruột đỏ, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 • Yên Bái: Hiệu quả từ chi, tổ, hội nghề nghiệp của nông dân

  19/12/2020 11:04:00 SA

  Thực hiện Nghị quyết 04 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam....

 • Mù Cang Chải chung sức xây dựng nông thôn mới

  13/07/2020 2:01:00 CH

  Tổng số vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2019 của huyện đạt 1.429,876 tỉ đồng, trong đó,nhân dân đóng góp và nguồn xã hội hóa 79, 853 tỉ đồng.

 • Yên Bái: Tín hiệu khả quan trong giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

  05/05/2020 7:35:00 SA

  Với trên 56% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS) cùng với nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan nên ở Yên Bái tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT) tiềm ẩn nhiều nguy cơ,..

 • Nông dân Lục Yên chủ động phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa xuân

  20/04/2020 10:19:00 SA

  Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa chiêm xuân của huyện Lục Yên đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh - làm đòng.

 • 1-5 of 52<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  VĂN BẢN HỘI

  Quyết định số: 1594 /QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

  Công văn số: 959-CV/HNDT ngày 28/7/2021 về việc thực hiện một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với việc thực hiện công tác Hội ( Hướng dẫn sử dụng APP số sức khỏe điện tử kèm theo)

  Công văn số: 948-CV/HNDT ngày 19/7/2021 về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 15/7/2021 về Triên khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  Công văn số: 944-CV/HNDT ngày 14/7/2021 về việc tuyên truyền phổ biến các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ/TTg và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  Quyết định số 23/2021/QĐ/TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Coid-19

  Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Coid-19

  Công văn số: 927-CV/HNDT ngày 24/6/2021 về việc tăng cường tuyên truyền thực hiện khai báo y tế điện tử và quét mã QR

  THƯ VIỆN ẢNH

        

  Thư viện Video