• Loading...
 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI : 0216.3853.121

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điên thoại - email

1

Đỗ Thanh Tùng

UVBTV-Trưởng Ban

0968109204

tunghndyb@gmail.com

2

Ngô Văn Xuân

UVBTV- Phó Ban

0988887686

nvxuanhndyb@gmail.com

3

Tạ Kim Tuyến

Chuyên viên

0888.097.999

tktuyen1979@gmail.com

3

Trần Hoàng Thành

Chuyên viên

0917.002/389

thanhtranyb@gmail.com

4

Vũ Tuyết Mai

Chuyên viên

0973.315.807

vutuyetmai.vnnet@gmail.com

 

 

 

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video