• Loading...
 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI : 0216.3853.121

 

 

Stt

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Điên thoại - email

 1

Đỗ Thanh Tùng

UVBTV-Trưởng Ban

0968.109.204

tunghndyb@gmail.com

2

Hà Thị Liên Phương

UVBCH- Phó Ban

0912.439.434

lienphuongyb@gmail.com

3

Tạ Kim Tuyến

Chuyên viên

0888.097.999

tktuyen1979@gmail.com

4

Vũ Tuyết Mai

Chuyên viên

0973.315.807

vutuyetmai.vnnet@gmail.com

5

Hoàng Xuân Tuyên

Chuyên viên

0912.650118

xuantuyen73@gmail.com

 

 

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video