• Loading...
 

 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023


1. Đ/c Giàng A Câu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

2. Đ/c Hoàng Xuân Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh

3. Đ/c Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

4. Đ/c Vương Thị Thoan, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

5. Đ/c Nguyễn Công Lợi, UVBTV, Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

6. Đ/c Đỗ Thanh Tùng, UV BTV, Trưởng ban Kinh tế - xã hội, Hội Nông dân tỉnh

7. Đ/c Trần Mạnh Hùng, UV BTV, Trưởng ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh

8. Đ/c Ngô Văn Xuân, UV BTV, Phó ban Kinh tế - xã hội

9. Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền, Phó chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

10. Đ/c Cao Thị Hằng Nga, Chuyên viên Ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh

11. Đ/c Hà Thị Liên Phương, Chuyên viên Ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh

12. Đ/c Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh

13. Đ/c Đỗ Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh

14. Đ/c Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh

15. Đ/c Vũ Trọng Thưởng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh

16. Đ/c Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái.

17. Đ/c Phạm Ngọc Hữu, Phó Giám đốc Liên minh Hợp tác xã tỉnh

18. Đ/c Nguyễn Đức Vượng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình

19. Đ/c Nguyễn Quảng Bình, Chủ tịch Hội Nông dân TP Yên Bái

20. Đ/c Nguyễn Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên

21. Đ/c Nguyễn Thị Phương Đông, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên

22. Đ/c Trần Đăng Khôi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Chấn

23. Đ/c Lương Vân Hường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên

24. Đ/c Hà Đức Thuy, Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã Nghĩa Lộ

25.  Đ/c Quyền Đình Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trạm Tấu

26. Đ/c Hoàng Thị Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Long

27. Đ/c Hoàng Thuyết Lập, Giám đốc HTX Cam Sành Lục Yên

VĂN BẢN HỘI

Quyết định số: 1594 /QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Công văn số: 959-CV/HNDT ngày 28/7/2021 về việc thực hiện một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với việc thực hiện công tác Hội ( Hướng dẫn sử dụng APP số sức khỏe điện tử kèm theo)

Công văn số: 948-CV/HNDT ngày 19/7/2021 về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 15/7/2021 về Triên khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Công văn số: 944-CV/HNDT ngày 14/7/2021 về việc tuyên truyền phổ biến các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ/TTg và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quyết định số 23/2021/QĐ/TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Coid-19

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Coid-19

Công văn số: 927-CV/HNDT ngày 24/6/2021 về việc tăng cường tuyên truyền thực hiện khai báo y tế điện tử và quét mã QR

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video