• Loading...
 

 

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023

1. Đ/c Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

2. Đ/c Hoàng Xuân Long - Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh

3. Đ/c Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch HND tỉnh

4. Đ/c Vương Thị Thoan - Phó Chủ tịch HND tỉnh

5. Đ/c Nguyễn Công Lợi - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HND tỉnh

6. Đ/c Đỗ Thanh Tùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Xây dựng Hội HND tỉnh

7. Đ/c Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BTV, Chánh văn phòng Hội HND tỉnh

8. Đ/c Ngô Văn Xuân - Ủy viên BTV, Phó Ban Kinh tế - Xã hội, kiêm Giám đốc trung tâm DN&HTND

9. Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền - Ủy viên BCH, Phó Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

10. Đ/c Cao Thị Hằng Nga - Ủy viên BCH, Chuyên viên Ban Xây dựng Hội HND tỉnh

11. Đ/c Hà Thị Liên Phương - Ủy viên BCH, Chuyên viên Ban Xây dựng Hội HND tỉnh

12. Đ/c Nguyễn Huy Cường - Ủy viên BCH, Giám đốc Sở Tư pháp

13. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

14. Đ/c Nguyễn Phúc Cường - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15. Đ/c Vũ Trọng Thưởng - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở Y tế

16. Đ/c Trần Quang Sơn - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái

17. Đ/c Nguyễn Hữu Hồng - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái

18. Đ/c Phạm Ngọc Hữu - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã

19. Đ/c Nguyễn Đức Vượng - Ủy viên BTV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình

20. Đ/c Nguyễn Quảng Bình - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Yên Bái

21. Đ/c Cao Văn Chỉ - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên

22. Đ/c Nguyễn Thị Phương Đông - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên

23. Đ/c Phan Nguyên Hà - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Chấn

24. Đ/c Đặng Thi Kim Liên - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên

25. Đ/c Hà Đức Thuy - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ

26. Đ/c Vũ Đăng Quỳnh - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trạm Tấu

27. Đ/c Hoàng Thị Hoa - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Long, huyện Yên Bình

28. Đ/c Hoàng Thuyết Lập - Ủy viên BCH, Giám đốc Hợp tác xã Cam Sành Lục Yên;

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 86-KH/HNDT ngày 03/01/2020 của BTV Hội Nông dân tỉnh Thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020

BIỂU GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

BIỂU PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC LÃNH ĐẠO, BAN THAM MƯU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

Kế hoạch số 30/KHPH-MTTQ-TCCT-XH ngày 09/01/2020 thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái

Kế hoạch số 84-KH/HNDT ngày 25/12/2019 về Theo dõi, nắm tình hình hội viên, nông dân đối với đại hội Đảng bộ các cấp và tổng hợp ý kiến của hội viên, nông dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

Kế hoạch số 85-KH/HNDT ngày 31/12/2019 của BTV Họi Nông dân tỉnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động, suwj kiện của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2020

Đề cương tuyên truyền kèm Kế hoạch số 85-KH/HNDT ngày 31/12/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh

Công văn số 416 -CV/HNDT ngày 09/12/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (Gửi kèm Chỉ thị số 39-CT/TW))

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video