• Loading...
 

 

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023

1. Đ/c Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

2. Đ/c Hoàng Xuân Long - Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh

3. Đ/c Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch HND tỉnh

4. Đ/c Vương Thị Thoan - Phó Chủ tịch HND tỉnh

5. Đ/c Nguyễn Công Lợi - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HND tỉnh

6. Đ/c Đỗ Thanh Tùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Xây dựng Hội HND tỉnh

7. Đ/c Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BTV, Chánh văn phòng Hội HND tỉnh

8. Đ/c Ngô Văn Xuân - Ủy viên BTV, Phó Ban Kinh tế - Xã hội, kiêm Giám đốc trung tâm DN&HTND

9. Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền - Ủy viên BCH, Phó Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

10. Đ/c Cao Thị Hằng Nga - Ủy viên BCH, Chuyên viên Ban Xây dựng Hội HND tỉnh

11. Đ/c Hà Thị Liên Phương - Ủy viên BCH, Chuyên viên Ban Xây dựng Hội HND tỉnh

12. Đ/c Nguyễn Huy Cường - Ủy viên BCH, Giám đốc Sở Tư pháp

13. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

14. Đ/c Nguyễn Phúc Cường - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15. Đ/c Vũ Trọng Thưởng - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở Y tế

16. Đ/c Trần Quang Sơn - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái

17. Đ/c Nguyễn Hữu Hồng - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Yên Bái

18. Đ/c Phạm Ngọc Hữu - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã

19. Đ/c Nguyễn Đức Vượng - Ủy viên BTV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình

20. Đ/c Nguyễn Quảng Bình - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Yên Bái

21. Đ/c Cao Văn Chỉ - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên

22. Đ/c Nguyễn Thị Phương Đông - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên

23. Đ/c Đặng Thi Kim Liên - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên

24. Đ/c Hà Đức Thuy - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ

25. Đ/c Vũ Đăng Quỳnh - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trạm Tấu

26. Đ/c Hoàng Thị Hoa - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Long, huyện Yên Bình

27. Đ/c Hoàng Thuyết Lập - Ủy viên BCH, Giám đốc Hợp tác xã Cam Sành Lục Yên

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video