• Loading...
 

 

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023

1. Đ/c Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

2. Đ/c Hoàng Xuân Long - Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh

3. Đ/c Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch HND tỉnh

4. Đ/c Vương Thị Thoan - Phó Chủ tịch HND tỉnh

5. Đ/c Nguyễn Công Lợi - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HND tỉnh

6. Đ/c Đỗ Thanh Tùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Xây dựng Hội HND tỉnh

7. Đ/c Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BTV, Chánh văn phòng Hội HND tỉnh

8. Đ/c Ngô Văn Xuân - Ủy viên BTV, Phó Ban Kinh tế - Xã hội, kiêm Giám đốc trung tâm DN&HTND

9. Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền - Ủy viên BCH, Phó Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

10. Đ/c Cao Thị Hằng Nga - Ủy viên BCH, Chuyên viên Ban Xây dựng Hội HND tỉnh

11. Đ/c Hà Thị Liên Phương - Ủy viên BCH, Chuyên viên Ban Xây dựng Hội HND tỉnh

12. Đ/c Nguyễn Huy Cường - Ủy viên BCH, Giám đốc Sở Tư pháp

13. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

14. Đ/c Nguyễn Phúc Cường - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15. Đ/c Vũ Trọng Thưởng - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở Y tế

16. Đ/c Trần Quang Sơn - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái

17. Đ/c Nguyễn Hữu Hồng - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Yên Bái

18. Đ/c Phạm Ngọc Hữu - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã

19. Đ/c Nguyễn Đức Vượng - Ủy viên BTV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình

20. Đ/c Nguyễn Quảng Bình - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Yên Bái

21. Đ/c Cao Văn Chỉ - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên

22. Đ/c Nguyễn Thị Phương Đông - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên

23. Đ/c Đặng Thi Kim Liên - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên

24. Đ/c Hà Đức Thuy - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ

25. Đ/c Vũ Đăng Quỳnh - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trạm Tấu

26. Đ/c Hoàng Thị Hoa - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Long, huyện Yên Bình

27. Đ/c Hoàng Thuyết Lập - Ủy viên BCH, Giám đốc Hợp tác xã Cam Sành Lục Yên

VĂN BẢN HỘI

Văn bản số 793/UBND-VX ngày 29/3/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch covid-19

Công văn số: 527-CV/HNDT ngày 27/3/2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; mở rộng thời gian rà soát đối tượng từ bệnh viện Bạch Mai trở về địa phương để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công văn 525-CV/HNDT ngày 26/3/2020 về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung phòng , chống dịch bệnh Covid-19

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 ( Kèm theo Công văn số Công văn 525-CV/HNDT ngày 26/3/2020)

Công văn số 2122-CV/TU ngày 12/3/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định 283/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Về việc phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn (2020-2025)

Tài liệu học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Kế hoạch sô 91-KH/HNDT ngày 12/02/2020 Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video