• Loading...
 

 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023


1. Đ/c Giàng A Câu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

2. Đ/c Hoàng Xuân Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh

3. Đ/c Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

4. Đ/c Vương Thị Thoan, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

5. Đ/c Nguyễn Công Lợi, UVBTV, Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

6. Đ/c Đỗ Thanh Tùng, UV BTV, Trưởng ban Kinh tế - xã hội, Hội Nông dân tỉnh

7. Đ/c Trần Mạnh Hùng, UV BTV, Trưởng ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh

8. Đ/c Ngô Văn Xuân, UV BTV, Phó ban Kinh tế - xã hội

9. Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền, Phó chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

10. Đ/c Cao Thị Hằng Nga, Chuyên viên Ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh

11. Đ/c Hà Thị Liên Phương, Chuyên viên Ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh

12. Đ/c Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh

13. Đ/c Đỗ Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh

14. Đ/c Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh

15. Đ/c Vũ Trọng Thưởng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh

16. Đ/c Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái.

17. Đ/c Phạm Ngọc Hữu, Phó Giám đốc Liên minh Hợp tác xã tỉnh

18. Đ/c Nguyễn Đức Vượng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình

19. Đ/c Nguyễn Quảng Bình, Chủ tịch Hội Nông dân TP Yên Bái

20. Đ/c Nguyễn Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên

21. Đ/c Nguyễn Thị Phương Đông, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên

22. Đ/c Trần Đăng Khôi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Chấn

23. Đ/c Lương Vân Hường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên

24. Đ/c Hà Đức Thuy, Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã Nghĩa Lộ

25.  Đ/c Quyền Đình Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trạm Tấu

26. Đ/c Hoàng Thị Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Long

27. Đ/c Hoàng Thuyết Lập, Giám đốc HTX Cam Sành Lục Yên

VĂN BẢN HỘI

Hướng dẫn số 24-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Công tác tuyên truyền năm 2021

Hướng dẫn số 23-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ; thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021

Công văn số 798-CV/HNDT ngày 26/02/2021 về việc Tăng cường phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014 /QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 795- CV/HNDT ngày 25/02/2021 V/v tuyên truyền cài đặt, sử dụng phần mềm “KHAI BÁO Y TẾ - QR - CODE” phiên bản 3.0/2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Công văn số 771-CV/HNDT ngày 30/12/2020 về việc tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

Tài liệu tuyên truyền về 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

Công văn số 734 - CV/HNDT ngày 09/11/ 2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video