• Loading...
 

 

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023

1. Đ/c Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

2. Đ/c Hoàng Xuân Long - Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh

3. Đ/c Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch HND tỉnh

4. Đ/c Vương Thị Thoan - Phó Chủ tịch HND tỉnh

5. Đ/c Nguyễn Công Lợi - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HND tỉnh

6. Đ/c Đỗ Thanh Tùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Xây dựng Hội HND tỉnh

7. Đ/c Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BTV, Chánh văn phòng Hội HND tỉnh

8. Đ/c Ngô Văn Xuân - Ủy viên BTV, Phó Ban Kinh tế - Xã hội, kiêm Giám đốc trung tâm DN&HTND

9. Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền - Ủy viên BCH, Phó Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

10. Đ/c Cao Thị Hằng Nga - Ủy viên BCH, Chuyên viên Ban Xây dựng Hội HND tỉnh

11. Đ/c Hà Thị Liên Phương - Ủy viên BCH, Chuyên viên Ban Xây dựng Hội HND tỉnh

12. Đ/c Nguyễn Huy Cường - Ủy viên BCH, Giám đốc Sở Tư pháp

13. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

14. Đ/c Nguyễn Phúc Cường - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15. Đ/c Vũ Trọng Thưởng - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở Y tế

16. Đ/c Trần Quang Sơn - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái

17. Đ/c Nguyễn Hữu Hồng - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái

18. Đ/c Phạm Ngọc Hữu - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã

19. Đ/c Nguyễn Đức Vượng - Ủy viên BTV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình

20. Đ/c Nguyễn Quảng Bình - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Yên Bái

21. Đ/c Cao Văn Chỉ - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên

22. Đ/c Nguyễn Thị Phương Đông - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên

23. Đ/c Phan Nguyên Hà - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Chấn

24. Đ/c Đặng Thi Kim Liên - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên

25. Đ/c Hà Đức Thuy - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ

26. Đ/c Vũ Đăng Quỳnh - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trạm Tấu

27. Đ/c Hoàng Thị Hoa - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Long, huyện Yên Bình

28. Đ/c Hoàng Thuyết Lập - Ủy viên BCH, Giám đốc Hợp tác xã Cam Sành Lục Yên;

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 68-KH/HNDT ngày 12/9/2019 phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Công văn số 329-CV/HNDT ngày 12/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh về việc triển khai CTPH giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2023

Công văn số 316-CV/HNDT ngày 10/9/2019 về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (kèm Thể lệ Cuộc thi))

Kế hoạch số 64 -KH/HNDT ngày 5/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh Yên Bái Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh

Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Hướng dẫn số 93 - HD/HNDTW ngày 5/8/2019 của Trung ương HND Việt Nam một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video