• Loading...
 

 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023

1. Đ/c Giàng A Câu, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

2. Đ/c Hoàng Xuân Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh

3. Đ/c Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

4. Đ/c Vương Thị Thoan, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

5. Đ/c Nguyễn Công Lợi, UVBTV, Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

6. Đ/c Đỗ Thanh Tùng, UV BTV, Trưởng ban Kinh tế - xã hội, Hội Nông dân tỉnh

7. Đ/c Trần Mạnh Hùng, UV BTV, Trưởng ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh

8. Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền, Phó chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

9. Đ/c Cao Thị Hằng Nga, Phó Ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh

10. Đ/c Hà Thị Liên Phương, Phó Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh

11. Đ/c Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh

12. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh

13. Đ/c Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh

14. Đ/c Vũ Trọng Thưởng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái

15. Đ/c Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Yên Bái.

16. Đ/c Phạm Ngọc Hữu, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

17. Đ/c Nguyễn Đức Vượng, UVBTV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình

18. Đ/c Nguyễn Hữu Thiêm, Chủ tịch Hội Nông dân TP Yên Bái

19. Đ/c Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên

20. Đ/c Nguyễn Thị Phương Đông, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên

21. Đ/c Trần Đăng Khôi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Chấn

22. Đ/c Lương Vân Hường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên

23. Đ/c Hà Đức Thuy, Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã Nghĩa Lộ

24.  Đ/c Vũ Đăng Quỳnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trạm Tấu

25. Đ/c Hoàng Thị Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Long, huyện Yên Bình

26. Đ/c Hoàng Thuyết Lập, Giám đốc HTX Cam Sành Lục Yên, huyện Lục Yên

27. Đ/c Tạ Quang Khả, Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái

 

VĂN BẢN HỘI

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ , Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng

Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Ban chấp hành Trung ương Quy địnhvề phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 Ban chấp hành Trung ương , Nghị quyết của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính Phủ, Quyết định về Ngày chuyển đổi số quốc gia

Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”

Hướng dẫn số 05/UBND-HD ngày 24/8/2022 về thực hiện Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video