• Loading...
 

 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023

1. Đ/c Giàng A Câu, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

2. Đ/c Hoàng Xuân Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh

3. Đ/c Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

4. Đ/c Vương Thị Thoan, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

5. Đ/c Nguyễn Công Lợi, UVBTV, Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

6. Đ/c Đỗ Thanh Tùng, UV BTV, Trưởng ban Kinh tế - xã hội, Hội Nông dân tỉnh

7. Đ/c Trần Mạnh Hùng, UV BTV, Trưởng ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh

8. Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền, Phó chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

9. Đ/c Cao Thị Hằng Nga, Phó Ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh

10. Đ/c Hà Thị Liên Phương, Phó Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh

11. Đ/c Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh

12. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh

13. Đ/c Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh

14. Đ/c Vũ Trọng Thưởng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái

15. Đ/c Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Yên Bái.

16. Đ/c Phạm Ngọc Hữu, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

17. Đ/c Nguyễn Đức Vượng, UVBTV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình

18. Đ/c Nguyễn Hữu Thiêm, Chủ tịch Hội Nông dân TP Yên Bái

19. Đ/c Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên

20. Đ/c Nguyễn Thị Phương Đông, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên

21. Đ/c Trần Đăng Khôi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Chấn

22. Đ/c Lương Vân Hường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên

23. Đ/c Hà Đức Thuy, Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã Nghĩa Lộ

24.  Đ/c Vũ Đăng Quỳnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trạm Tấu

25. Đ/c Hoàng Thị Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Long, huyện Yên Bình

26. Đ/c Hoàng Thuyết Lập, Giám đốc HTX Cam Sành Lục Yên, huyện Lục Yên

27. Đ/c Tạ Quang Khả, Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video