• Loading...
 

 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023

1. Đ/c Giàng A Câu, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

2. Đ/c Hoàng Xuân Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh

3. Đ/c Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

4. Đ/c Vương Thị Thoan, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

5. Đ/c Nguyễn Công Lợi, UVBTV, Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

6. Đ/c Đỗ Thanh Tùng, UV BTV, Trưởng ban Kinh tế - xã hội, Hội Nông dân tỉnh

7. Đ/c Trần Mạnh Hùng, UV BTV, Trưởng ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh

8. Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền, Phó chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

9. Đ/c Cao Thị Hằng Nga, Phó Ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh

10. Đ/c Hà Thị Liên Phương, Phó Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh

11. Đ/c Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh

12. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh

13. Đ/c Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh

14. Đ/c Vũ Trọng Thưởng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái

15. Đ/c Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Yên Bái.

16. Đ/c Phạm Ngọc Hữu, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

17. Đ/c Nguyễn Đức Vượng, UVBTV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình

18. Đ/c Nguyễn Hữu Thiêm, Chủ tịch Hội Nông dân TP Yên Bái

19. Đ/c Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên

20. Đ/c Nguyễn Thị Phương Đông, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên

21. Đ/c Trần Đăng Khôi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Chấn

22. Đ/c Lương Vân Hường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên

23. Đ/c Hà Đức Thuy, Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã Nghĩa Lộ

24.  Đ/c Vũ Đăng Quỳnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trạm Tấu

25. Đ/c Hoàng Thị Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Long, huyện Yên Bình

26. Đ/c Hoàng Thuyết Lập, Giám đốc HTX Cam Sành Lục Yên, huyện Lục Yên

27. Đ/c Tạ Quang Khả, Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái

 

VĂN BẢN HỘI

Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bào vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái

Công văn số 1236-CV/BTGTU NGÀY 26/4/2023 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái; kết quả thực hiện “trường học hạnh phúc ” trên địa bàn tỉnh và những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái; chỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của BTV Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái

Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên

Đề án số 13-ĐA/TU ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết số 114-NQ/TU ngày 28/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc dừng thí điểm thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video