• Loading...
 

 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023

1. Đ/c Giàng A Câu, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

2. Đ/c Hoàng Xuân Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh

3. Đ/c Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

4. Đ/c Vương Thị Thoan, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

5. Đ/c Nguyễn Công Lợi, UVBTV, Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

6. Đ/c Đỗ Thanh Tùng, UV BTV, Trưởng ban Kinh tế - xã hội, Hội Nông dân tỉnh

7. Đ/c Trần Mạnh Hùng, UV BTV, Trưởng ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh

8. Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền, Phó chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

9. Đ/c Cao Thị Hằng Nga, Phó Ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh

10. Đ/c Hà Thị Liên Phương, Phó Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh

11. Đ/c Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh

12. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh

13. Đ/c Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh

14. Đ/c Vũ Trọng Thưởng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái

15. Đ/c Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Yên Bái.

16. Đ/c Phạm Ngọc Hữu, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

17. Đ/c Nguyễn Đức Vượng, UVBTV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình

18. Đ/c Nguyễn Hữu Thiêm, Chủ tịch Hội Nông dân TP Yên Bái

19. Đ/c Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên

20. Đ/c Nguyễn Thị Phương Đông, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên

21. Đ/c Trần Đăng Khôi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Chấn

22. Đ/c Lương Vân Hường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên

23. Đ/c Hà Đức Thuy, Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã Nghĩa Lộ

24.  Đ/c Vũ Đăng Quỳnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trạm Tấu

25. Đ/c Hoàng Thị Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Long, huyện Yên Bình

26. Đ/c Hoàng Thuyết Lập, Giám đốc HTX Cam Sành Lục Yên, huyện Lục Yên

27. Đ/c Tạ Quang Khả, Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 41-KH/ĐĐHNDTW ngày 25/11/2022 của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam về Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch số 256/KH-BTC ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh, Ban tổ chức những ngày lễ lớn Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023

Tài liệu hỏi đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII

Công văn số 1008-CV/BTGTU, ngày 18/11/2022 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 ( có đề cương tuyên truyền kèm theo)

Thông tư số: 06/2022/TT-BTP ngày 25/10/2022 của Bộ tư pháp về Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ , Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng

Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Ban chấp hành Trung ương Quy địnhvề phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video