• Loading...
 

DANH SÁCH BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH YÊN BÁI KHÓA VI

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Trần Thanh Hải

Chủ tịch

2

Đ/c Phạm Thị Tuyết Nga

Phó Chủ tịch

3

Đ/c Hoàng Đình Thu

Phó Chủ tịch

4

Đ/c Hoàng Đức Việt

Phó Chủ tịch

5

Đ/c Hoàng Việt Hưng

 

6

Đ/c Hồ Văn Tình

 

7

Đ/c Bùi Thị Chính Liêm

 

8

Đ/c Nguyễn Khắc Cần

 

9

Đ/c Vũ Xuân Sáng

 

10

Đ/c Phạm Thị Kim Dung

 

11

Đ/c Nguyễn Hữu Đông

 

12

Đ/c Lương Ngọc Đức

 

13

Đ/c Nguyễn Văn Khả

 

14

Đ/c Lương Kim Đức

 

15

Đ/c Nguyễn Đình Tiến

 

16

Đ/c Lương Xuân Liên

 

17

Đ/c Phạm Văn Trọng

 

18

Đ/c Nguyễn Thị Lưu

 

19

Đ/c Phạm Văn Nghiêu

 

20

Đ/c Trần Quang Vinh

 

21

Đ/c Nguyễn Công Vạng

 

22

Đ/c Nguyễn Thế Tuy

 

23

Đ/c Trần Văn Tỳ

 

24

Đ/c Hoàng Thị Ninh

 

25

Đ/c Nguyễn Văn Phi

 

26

Đ/c Nguyễn Thị Phượng

 

27

Đ/c Vũ Xuân Ái

 

 

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video