• Loading...
 

DANH SÁCH BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH KHÓA X  NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Đ/c Giàng A Câu – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Văn Quý –  Phó Chủ tịch HND tỉnh

3. Đ/c Nguyễn Thị Phương Đông – Phó Chủ tịch HND tỉnh

4. Phạm Ngọc Hữu-  Phó Chủ tịch HND tỉnh

5. Đ/c Đỗ Thanh Tùng -  Ủy viên BTV, Trưởng ban KT-XH

6. Đ/c Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Xây dựng hội

7. Đ/c Lương Vân Hường - Ủy viên BTV,Chủ tịch HND huyện Lục Yên

8. Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền - Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng HND tỉnh

9. Đ/c Cao Thị Hằng Nga - Ủy viên BCH, Phó Ban Xây dựng hội,

10. Đ/c Hà Thị Liên Phương - Ủy viên BCH,  Phó Ban Kinh tế - Xã hội

11. Đ/c Hà Thị Thu Hương - Ủy viên BCH, Phó Văn phòng HND tỉnh

12. Đ/c Nguyễn Thái Bình - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở LĐTB và XH tỉnh

14. Đ/c Nguyễn Đình Chiến - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở Công thương

15. Đ/c Vũ Trọng Thưởng - Ủy viên BCH, Phó giám đốc Sở Y tế

16. Đ/c Đỗ Long Thảo - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Yên Bái.

17. Đ/c Nguyễn Thúc Mạnh - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

18. Đ/c Nguyễn Hữu Thiêm - Ủy viên BCH,Chủ tịch HND TP Yên Bái

19.  Đ/c Nguyễn Thị Vân - Ủy viên BCH, Chủ tịch HND huyện Văn Yên

20. Đ/c Phan Nguyên Hà - Ủy viên BCH, Chủ tịch HND huyện Văn Chấn

21.Đ/c Vũ Đăng Quỳnh - Ủy viên BCH, Chủ tịch HND huyện Trạm Tấu

22. Đ/c Trương Đăng Hùng - Ủy viên BCH, Chủ tịch HND huyện Mù Cang Chải

23. Đ/c Lê Thị Lụa - Ủy viên BCH, Chủ tịch HND huyện Trấn Yên

24. Đ/c Phan Thanh Nam - Ủy viên BCH, Chủ tịch HND Thị xã Nghĩa Lộ

25. Đ/c Dương Thị Chinh - Ủy viên BCH, Giám đốc HTX dịch vụ tổng hợp Yên Bình, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình

26. Đ/c Dương Hồng Lĩnh - Giám đốc HTX Nông lâm thủy sản, Trưởng thôn Tông Áng, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên

27. Lò Thị Mặc - Chi hội trưởng nông dân nghề nghiệp thôn Hát 1, xã Hát Lừu,  huyện Trạm Tấu

28. Cháng Thị Nhà - Bí thư Chi bộ thôn Khuân Bổ; xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên

29. Triệu Thị Pết - Hội viên nông dân xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên

30. Điêu Thị Vân - Ủy viên BCH Đảng ủy xã Nghĩa lợi, Thị xã Nghĩa Lộ , Bí thư Chi bộ thôn Sà Rèn; Hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN BẢN HỘI

Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 04-NQ/HNDT về tiếp tục thực hiện Đề án số 03-ĐA/HNDT của BCH Hội Nông dân tỉnh về “Nâng cao trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân trong giới thiệu, quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Yên Bái”

Quyết định số 7618-QĐ/HNDTW ngày 03/10/2023 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Quyết định công nhận Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028

Quyết định số 7617-QĐ/HNDTW ngày 03/10/2023 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Quyết định công nhận Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028

Quyết định 1212/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 về việc ban hành Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 30/6/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video