• Loading...
 
 • Đề án phát triển măng tre Bát độ Tỉnh Yên Bái

  13/11/2019 2:36:00 CH

  Quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể mức hỗ trợ, phạm vi hỗ trợ

 • Đề án Phát triển cây ăn quả tỉnh Yên Bái

  13/11/2019 2:32:00 CH

  Quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể mức hỗ trợ, phạm vi hỗ trợ

 • Đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Yên Bái

  13/11/2019 2:24:00 CH

  Quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể mức hỗ trợ, phạm vi hỗ trợ

 • Đề án Phát triển chè vùng cao tỉnh Yên Bái

  13/11/2019 2:17:00 CH

  Quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể mức hỗ trợ, phạm vi hỗ trợ

 • Đề án phát triển cây Quế tỉnh Yên Bái

  13/11/2019 2:11:00 CH

  Các quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể mức hỗ trợ, phạm vi hỗ trợ

 • 16-20 of 65<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  VĂN BẢN HỘI

  Hướng dẫn số 24-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Công tác tuyên truyền năm 2021

  Hướng dẫn số 23-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ; thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021

  Công văn số 798-CV/HNDT ngày 26/02/2021 về việc Tăng cường phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014 /QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Công văn số 795- CV/HNDT ngày 25/02/2021 V/v tuyên truyền cài đặt, sử dụng phần mềm “KHAI BÁO Y TẾ - QR - CODE” phiên bản 3.0/2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  Công văn số 771-CV/HNDT ngày 30/12/2020 về việc tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

  Tài liệu tuyên truyền về 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

  Công văn số 734 - CV/HNDT ngày 09/11/ 2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

  Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

  THƯ VIỆN ẢNH

        

  Thư viện Video