• Loading...
 
 • Kinh nghiệm từ mô hình mỗi làng một sản phẩm

  16/10/2017 4:29:00 CH

  Phong trào “Mỗi làng một sản phẩm” (OVOP) được khỏi phát từ năm 1979 tại Làng Oyama, tỉnh Otila, Nhật Bản là một điển hình của việc phát triển nghành nghề nông thôn trên cơ sở tận dụng các nguồn lực tại địa phương đã mang lại hiệu quả lớn...

 • Hiệu quả từ mô hình cánh đồng một giống

  16/10/2017 4:25:00 CH

  Cánh đồng một giống là cánh đồng sử dụng 1 loại gống cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác của người dân trên quy mô 3 - 5 ha hoặc 20 – 50 ha (tùy điều kiện diện tích đất đai của từng địa phương) áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích.

 • “Năng nhặt” mới “chặt bị”

  11/09/2017 4:10:00 CH

  Đó là suy nghĩ và cũng là việc làm cụ thể, thiết thực của anh Đinh Văn Lưu ở thôn Thủy Sơn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình.

 • Yên Bái: Làm giàu từ mô hình VAC

  22/08/2017 9:54:00 SA

  Ở cái tuổi 31, trong khi bạn bè còn đang bộn bề với những lo toan của cuộc sống thì anh Nguyễn Văn Năng - Thôn Đức Tiến 2, xã Yên Bình, huyện Yên Bình đã tự tạo dựng, phát triển mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

 • Công nhận làng nghề đan rọ tôm thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình

  20/07/2017 12:00:00 SA

  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc công nhận làng nghề đan rọ tôm thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

 • 41-45 of 45<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  VĂN BẢN HỘI

  Kế hoạch số 46-KH/HNDT ngày 04/6/2024 về Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” năm 2024

  Báo cáo số 81-BC/HNDT ngày 03/6/2024, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ” giai đoạn 2019-2023

  Nghị quyết số 05-NQ/HNDT ngày 03/6/2024 về Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDT ngày 29/5/2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ”

  Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội: Luật Khí tượng thủy văn

  Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

  Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  THƯ VIỆN ẢNH

        

  Thư viện Video