• Loading...
 
Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh tháo gỡ khó khăn cho nông dân Yên Bái sản xuất rừng và trang trại
26/06/2020 1:52:00 CH

Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Trưởng ban Hợp tác quốc tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó giám đốc Ban quản lý Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) Trung ương và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.
 
Chương trình FFF được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai tại Yên Bái từ đầu năm 2015 đến nay. Chương trình thực hiện đã kết thúc giai đoạn 1 ( từ năm 2015 - 2017) và hiện tại đang triển khai giai đoạn 2 (từ 2019 - 2022).
 

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Trưởng ban Hợp tác quốc tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó giám đốc Ban quản lý Chương trình FFF Trung ương  phát biểu tại Hội nghị.
 
Giai đoạn 1 với 3 hợp phần đã nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên nông dân trong quản lý và phát triển rừng bền vững; sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp hiệu quả; tạo các diễn đàn đưa chính sách đến các tổ chức sản xuất rừng và trang trại và đưa tiếng nói của người nông dân đến các cấp, các ngành. Kết quả giai đoạn 1,Chương trình đã thành lập mới 2 hợp tác xã (HTX), 22 tổ hợp tác (THT), 31 nhóm hộ, 1000 thành viên. 
 
Tiêu biểu là đã kết nối với Công ty Quế hồi Việt Nam, thành lập HTX Quế hồi với quy mô 200 công nhân, phát triển vùng sản xuất 500 ha quế hữu cơ theo tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu; kết nối với Công ty TNHH Công nghiệp Hòa Phát xây dựng nhà xưởng, liên kết nông dân xây dựng vùng nguyên liệu 4.000 ha rừng đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC tại huyện Yên Bình để chế biến, tham gia chuỗi xuất khẩu.
 

Bà Vũ Lê Y Voan - Cố vấn Chương trình FFF thông qua kết quả giai đoạn 1 và mục tiêu giai đoạn 2 của Chương trình.
 
Tại Hội nghị, đại diện các cấp chính quyền, công ty, doanh nghiệp, HTX, THT và người nông dân cùng thảo luận những thuận lợi, khó khăn, đặc biệt các vấn đề về chính sách phát triển hữu cơ tại tỉnh; khoa học, kỹ thuật; chính sách phát triển sản xuất rừng bền vững gắn với môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu; đầu ra cho các sản phẩm sản xuất từ rừng và trang trại; xây dựng du lịch trải nghiệm; năng lực của các HTX, THT... đồng thời đề xuất tháo gỡ khó khăn cho nông dân sản xuất rừng và trang trại.
 
 
Kết luận Hội nghị, ông Giàng A Câu- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (ảnh trên) đề nghị các cấp chính quyền các sở, ngành trong tỉnh cùng xây dựng các chính sách từng bước tháo gỡ khó khăn cho người nông dân sản xuất rừng và trang trại; mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành của Chương trình FFF và khẳng định Hội Nông dân tỉnh luôn làm tốt vai trò cầu nối gắn kết giữa các ngành, đoàn thể các địa phương với người nông dân để hoàn thành tốt Chương trình FFF giai đoạn 2 nhằm kết nối được với các doanh nghiệp lớn, thành lập thêm các THT, HTX xây dựng các chuỗi giá trị sản xuất, nông, lâm nghiệp theo hướng liên kết bền vững giúp người nông dân, nhất là các hộ gia đình phụ nữ, thanh niên, người dân tộc thiểu số phát triển rừng và trang trại bền vững, giảm nghèo và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
 
Theo Báo Yên Bái

VĂN BẢN HỘI

Hướng dẫn số 24-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Công tác tuyên truyền năm 2021

Hướng dẫn số 23-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ; thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021

Công văn số 798-CV/HNDT ngày 26/02/2021 về việc Tăng cường phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014 /QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 795- CV/HNDT ngày 25/02/2021 V/v tuyên truyền cài đặt, sử dụng phần mềm “KHAI BÁO Y TẾ - QR - CODE” phiên bản 3.0/2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Công văn số 771-CV/HNDT ngày 30/12/2020 về việc tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

Tài liệu tuyên truyền về 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

Công văn số 734 - CV/HNDT ngày 09/11/ 2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video