• Loading...
 
Xã Minh Quán (Trấn Yên): Liên kết chăn nuôi gà với số lượng lớn
12/07/2019 8:14:00 SA

Vài năm trở lại đây, chăn nuôi gia cầm tại xã Minh Quán, huyện Trấn Yên phát triển khá mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ là mô hình kinh tế tiêu biểu ở địa phương, là điểm sáng của kinh tế tập thể, của các hộ nông dân cần được nhân rộng.

 

Khu chăn nuôi gà tập trung của Hợp tác xã

Hợp tác xã không chỉ mang đến nguồn thu nhập ổn định, giúp các thành viên nâng cao đời sống kinh tế còn tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương, góp phần thay đổi tư duy, phương thức sản xuất nhỏ lẻ thành kiểu sản xuất có liên kết với quy mô lớn, nâng cao giá trị nông sản.

Nuôi gà không khó, nhưng nuôi với số lượng lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao thì không đơn giản đối với mỗi hộ dân. Cùng chung ý chí vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên mảnh đất quê hương, cùng chung nguyện vọng chăn nuôi gà theo hướng hàng hóa, tháng 4/2018, anh Nguyễn Tiến Sơn và một số hộ chăn nuôi gà trên địa bàn xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đã đăng ký thành lập HTX chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ với ngành nghề kinh doanh chính là chăn nuôi gia cầm và cung ứng dịch vụ chăn nuôi.

Nuôi gà với quy mô lớn điều quan trọng nhất là con giống chuẩn, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật. Đặc biệt là công tác thú y, thức ăn chăn nuôi phải đảm bảo. Với 3 ha đất được xã giao, Hợp tác xã đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây dựng khu chăn nuôi tập trung với quy mô 40.000 con gà thịt mỗi lứa. Năm đầu hoạt động, bên cạnh chăn nuôi gà tập trung, Hợp tác xã liên kết với trên 20 hộ dân có kinh nghiệm, đang thực hiện mô hình chăn nuôi gà trên địa bàn để cùng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Con giống, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi được thống nhất từ 1 đầu mối và cùng một lựa chọn là giống gà Minh Dư của Bình Định, sử dụng cám của Tập đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi Dabaco. Nhờ đó, năm đầu hoạt động, doanh thu của Hợp tác xã đã đạt 29 tỷ đồng, lợi nhuận 5,1 tỷ.

Hoạt động ổn định, năm 2019, Hợp tác xã tiếp tục phát triển khu chăn nuôi tập trung, kết nạp thêm thành viên, mở rộng liên kết với các hộ chăn nuôi có kinh nghiệm, cam kết thực hiện nghiêm túc quy trình chăn nuôi của HTX. Bên cạnh giống gà Minh Dư, Hợp tác xã nuôi thêm giống gà Đông Tảo. Định kỳ hàng tuần, Hợp tác xã cử cán bộ kỹ thuật xuống từng hộ dân để kiểm tra tình hình chăn nuôi, hỗ trợ kỹ thuật và tiêm phòng theo quy định. 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng gà xuất bán của Hợp tác xã đạt 345 tấn, lợi nhuận thu được trên 2 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Tiến Sơn - Giám đốc HTX chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ, trước là Tổ trưởng tổ hợp tác chăn nuôi gà thôn 4, xã Minh Quán chia sẻ: “Sau hơn một năm đi vào hoạt động, tình hình sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã chúng tôi cơ bản đã đi vào nề nếp, chúng tôi dự kiến trong thời gian tới sẽ cố gắng duy trì quy mô chăn nuôi tập trung và nhóm hộ liên kết chăn nuôi, phấn đấu từ giờ tới cuối năm xuất bán trên 400 tấn gà thịt thương phẩm”.

Hợp tác, liên kết, tạo ra chuỗi giá trị trong sản xuất, kinh doanh là con đường tất yếu mà các cơ sở, hộ chăn nuôi cần nhìn nhận chuyển hướng để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập. Để phát huy lợi thế phát triển chăn nuôi tại địa phương, trong thời gian tới, xã Minh Quán sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn và hỗ trợ  người dân phát triển chăn nuôi gà theo hướng hàng hóa, khuyến khích phát triển các hình thức liên kết trong chăn nuôi tại địa phương.

Theo CTTĐT Yên Bái

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 46-KH/HNDT ngày 04/6/2024 về Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” năm 2024

Báo cáo số 81-BC/HNDT ngày 03/6/2024, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ” giai đoạn 2019-2023

Nghị quyết số 05-NQ/HNDT ngày 03/6/2024 về Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDT ngày 29/5/2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ”

Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội: Luật Khí tượng thủy văn

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video