• Loading...
 
Nông dân Văn Yên gieo cấy trên 50% diện tích lúa xuân
13/02/2023 1:59:00 CH

Toàn huyện Văn Yên đến nay đã gieo cấy được trên 1.500 ha lúa xuân; tập trung ở các xã vùng thấp như Đại Phác, Yên Phú, An Thịnh, Đông Cuông, Mậu Đông, Xuân Ái, Yên Hợp…

 

 

Vụ đông xuân 2022 - 2023, huyện Văn Yên sẽ gieo cấy 2.970 ha lúa nước. Huyện đã chỉ đạo vùng thấp bố trí 60% diện tích gieo cấy bằng các giống lúa thuần chất lượng cao như Hương Chiêm, HT1, đặc biệt các xã vùng Đại - Phú - An bố trí 100% diện tích lúa thuần, gieo cấy bằng giống lúa Hương Chiêm. Tiếp tục trồng thử nghiệm một số giống lúa mới như ST25 tại một số xã trên địa bàn huyện. 

Các xã vùng cao sẽ đưa 70% diện tích gieo cấy bằng giống lúa lai  gồm Nhị ưu 838, Nghi hương 305, 30% sẽ đưa các giống lúa thuần chất lượng cao vào gieo cấy như Hương Chiêm, HT1, TBR 225, JO2, Thiên Ưu 8. Đồng thời vận động nông dân ứng dụng rộng rãi các biện pháp thâm canh tiên tiến, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo biện pháp "4 đúng”.

Các hộ nông dân đã chủ động nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết, đặc biệt là tranh thủ những ngày thời tiết nắng ấm để xuống đồng gieo cấy đảm bảo khung lịch thời vụ và cơ cấu giống.  

Đến nay toàn huyện đã gieo cấy được trên 1.500  ha lúa xuân tập trung ở các xã vùng thấp như Đại Phác, Yên Phú, An Thịnh, Đông Cuông, Mậu Đông, Xuân Ái, Yên Hợp… đảm bảo về cơ cấu giống và đúng khung lịch thời vụ. Hiện nông dân đang tập trung thực hiện các biện pháp chăm sóc lúa sau cấy.

Ở các xã vùng thượng huyện như An Bình, Lâm Giang, Lang Thíp, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Xuân Tầm…., bà con đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất đông xuân với việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết như giống, vật tư, phân bón. Nông dân các xã đã cầy bừa, làm đất, gieo mạ, tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh, chăm sóc mạ, tạo đà cho cây mạ sinh trưởng phát triển tốt khi đưa ra gieo cấy. 

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/12/259500/Nong-dan-Van-Yen-gieo-cay-tren-50-dien-tich-lua-xuan.aspx

 

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 46-KH/HNDT ngày 04/6/2024 về Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” năm 2024

Báo cáo số 81-BC/HNDT ngày 03/6/2024, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ” giai đoạn 2019-2023

Nghị quyết số 05-NQ/HNDT ngày 03/6/2024 về Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDT ngày 29/5/2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ”

Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội: Luật Khí tượng thủy văn

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video