• Loading...
 
Hội Nông dân tỉnh đăng ký tiêu chuẩn hóa 15 sản phẩm OCOP
26/03/2020 9:21:00 SA

Thực hiện chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái được giao chủ trì, phối hợp tiêu chuẩn hóa 05 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên với các đặc trưng cụ thể như: là các sản phẩm truyền thống hoặc sản phẩm/dịch vụ có lợi thế của địa phương, đạt nhiều tiêu chuẩn về chất lượng, đảm bảo môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa và có hình thức, mẫu mã đẹp… để có khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, đạt giá trị cao hơn.

Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực triển khai các bước từ tuyên truyền, đào tạo cán bộ chủ chốt; chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, lựa chọn các sản phẩm và ý tưởng tiềm năng để phát triển, tiêu chuẩn hóa sản phẩm đạt tiêu chí về OCOP.

Từ ngày 20 – 23/03/2020, tỉnh Hội phối hợp với Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên khảo sát, tư vấn các sản phẩm tham gia OCOP do Hội Nông dân các huyện đăng ký tại 09 huyện, thị, thành phố. Đoàn công tác tư vấn của Hội Nông dân tỉnh đã làm việc tại các chủ thể của các sản phẩm OCOP, bao gồm là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh.

Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Giàng A Câu cùng đoàn công tác trao đổi với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất Y học cổ truyền Đông dược Thế Gia về sản phẩm Trà táo mèo Shan Thịnh

Trên cơ sở đánh giá trực tiếp các sản phẩm, hồ sơ về sản phẩm và tham quan các vùng nguyên liệu sản xuất đã lựa chọn được 15 sản phẩm có khả năng, dư địa phát triển nhằm thực hiện tiêu chuẩn hóa tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP của tỉnh. Trong đó có những sản phẩm đã có, đạt nhiều tiêu chuẩn chất lượng, hoàn thiện về bao bì chất lượng như: sản phẩm Tinh đầu thực vật Đại Phú An loại tổng hợp; Trà táo mèo Shan Thịnh…; có những sản phẩm ý tưởng có khả năng phát triển, hoàn thiện thành sản phẩm đạt OCOP như: Chuối sấy dẻo Trấn Yên; Khoai tím Lục Yên; Gạo Tẻ đỏ Trạm Tấu…

Tỉnh Hội đã lựa chọn 15 sản phẩm đăng ký với tỉnh để chủ trì, phối hợp tiêu chuẩn hóa sản phẩm OCOP. Phấn đấu trong năm 2020, sau khi hoàn thiện hồ sơ dự thi, đánh giá tại Hội đồng cấp tỉnh sẽ có ít nhất 05 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.

[Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.]

Trần Thành


 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

Kế hoạch số 118-KH/HNDT ngày 29/4/2020 về việc Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch số 116-KH/HNDT ngày 27/4/2020 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ( 14/10/1930 -14/10/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2020) (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 116 -KH/HNDTW, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái)

Công văn số 559-CV/HNDT ngày 29/4/2020 về việc tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video