• Loading...
 
Yên Bái chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai
22/05/2023 8:44:00 SA


Là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên những năm qua, tỉnh Yên Bái đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.