• Loading...
 
Ra mắt Hợp tác xã Hội Nông dân Mù Cang Chải
25/03/2019 9:52:00 SA

Ngày 22/3/2019, Hợp tác xã Hội Nông dân Mù Cang Chải tổ chức Lễ ra mắt tại thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái; lãnh đạo Liên Minh Hợp tác xã tỉnh; lãnh đạo huyện Mù Cang Chải; cấp ủy, chính truyền thị trấn Mù Cang Chải.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Quý tặng hoa chúc mừng Lễ ra mắt Hợp tác xã

Hợp tác xã Hội Nông dân Mù Cang Chải có 7 sáng lập viên, do ông Giàng A Cớ làm Giám đốc, số vốn điều lệ 1 tỷ đồng với các ngành nghề sản xuất chủ yếu: trồng, chăn nuôi, cung cấp thực phẩm; sản xuất, kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp... Hợp tác xã được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cùng hường quyền lợi, cùng hợp tác xã phát triển, các sáng lập viên, thành viên tự nguyện góp vốn, góp sức phát huy sức mạnh tập thể cùng nhau thực hiện hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh. Quy trình thành lập thực hiện theo đúng luật Hợp tác xã 2012 được Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện và Liên minh Hợp tác xã tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ thành lập.

Từ đầu năm 2019, các cấp Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, vận động, giúp đỡ thành lập được 03 hợp tác xã trên chỉ tiêu 10 hợp tác xã Tỉnh ủy giao trong năm 2019. Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế tập thể của tổ chức Hội là đầu mối kết nối nhu cầu nông dân tham gia các hình thức kinh tế hợp tác phù hợp với quy mô, phương thức hoạt động, số lượng ngành nghề. Đồng thời làm cầu nối liên kết giữa hợp tác xã, tổ hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Lồng ghép, phối hợp cùng với các ngành, tổ chức hỗ trợ nguồn lực, tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất, xúc tiến thương mại, khoa học công nghệ của các hợp tác xã, tổ hợp tác. Tập trung nâng cao năng lực phát triển sản xuất kinh doanh theo kịp kinh tế thị thường cho người nông dân, thành viên các hợp tác xã, tổ hợp tác.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chúc mừng Hợp tác xã đã mạnh dạn thay đổi tư duy, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cấp Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải trong thực hiện chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy, kế hoạch 24-KH/HNDT của Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí khẳng định kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã có vị trí, vai trò quan trọng trong tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Sản xuất hàng hóa càng phát triển, sự cạnh tranh trong kinh tế thị trường càng gay gắt buộc những người nông dân riêng lẻ, các hộ cá thể càng phải hợp tác với nhau để tồn tại và phát triển; để có điều kiện tập trung các nguồn lực liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa có quy mô, giá trị; tăng cường được khả năng đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tạo ra các mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, gia tăng giá trị kinh tế của hộ gia đình nông dân tham gia vào hợp tác xã.

Hợp tác xã Hội Nông dân Mù Cang Chải được được thành lập và chính thức đi vào hoạt động đã sẽ góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống cho hội viên nông dân.

Trần Thành

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 47-KH/HNDT ngày 23/4/2019 về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ ĐHĐB toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hướng dẫn số 07-HD/HNDT ngày 05/4/2019 Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh năm 2019

Thông báo 06-TB/HNDT ngày 28/3/2019 Kết luận của BTV tỉnh Hội về các nhiệm vụ cần tập trung tổ chức thực hiện trong tháng 4/2019

Kế hoạch số 43-KH/HNDT ngày 27/3/2019 về Tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019

Công văn số 117-CV/HNDT ngày 14/3/2019 về việc tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đính kèm Công văn số 117-CV/HNDT ngày 14/3/2019

Hướng dẫn số 06-HD/HNDT ngày 27/3/2019 về Công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân vùng dân tộc thiểu số miền núi, vùng đồng bào có Đạo - năm 2019

Công văn số 105 - CV/HNDT ngày 18/02/2019 về việc tuyên truyền, vận động tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 đính kèm Quyết định 396-QĐ/UBND về về ban hành Thể lệ Hội thi

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video