• Loading...
 
 • Thủ tục đăng ký hợp tác xã

  28/07/2017 12:44:00 CH

  Hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã uỷ quyền cho người đại diện của mình nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh thì phải có văn bản uỷ quyền hoặc hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của chính quyền xã, phường

 • Thủ tục thành lập Tổ hợp tác

  28/07/2017 12:34:00 CH

 • Quy định về phê duyệt Đề án phát triển cây Quế tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020

  27/07/2017 10:41:00 SA

 • Một số chính sách hiện đang áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

  07/07/2017 12:00:00 SA

 • Yên Bái ban hành quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

  26/07/2017 11:36:00 SA

  UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 09 về việc quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

 • THƯ VIỆN ẢNH

        

  Thư viện Video