• Loading...
 
 • Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện Yên Bình lần thứ X, với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển ”
 • Hội Nông dân thành phố Yên Bái: Nhìn lại một nhiệm kỳ hoạt động
 • Hội Nông dân huyện Lục Yên tổ chức thành công Đại Hội đại biểu Hội Nông dân khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023
 • Hội Nông dân Trạm Tấu: Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2018-2023
 • Hội Nông dân huyện Văn Yên: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
 • Hội Nông dân huyện Văn Chấn: Chỉ đạo thành công đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2023
 • Hội Nông dân huyện Yên Bình: Hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023
 • Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Trấn Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
 • Hội Nông dân xã Dế Xu Phình tổ chức Đại hội Hội Nông dân lần thứ X, Nhiệm kỳ 2018 – 2023
 • Hội Nông dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023
 • Hội Nông dân xã Đông An, huyện Văn Yên; xã Hồ Bốn, Mù Cang Chải và phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2023
 • Hướng dẫn số 58- HD/HNDT ngày 08/02/2018 về Hướng dẫn tham gia vào Dự thảo Báo cáo BCH Hội nông dân tỉnh khóa VIII trình Đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023
 • Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023
 • Hội nông dân huyện Văn Chấn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023
 • Hội Nông dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018- 2023
 • Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Minh Tiến, huyện Lục Yên nhiệm kỳ 2018-2023
 • Tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Nông dân xã Văn Lãng nhiệm kỳ 2018 - 2023
 • Nông dân huyện Mù Cang Chải thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023
 • Huyện Lục Yên, Trấn Yên tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023
 • Hướng dẫn số 54- HD/HNDT ngày 02/01/2018 Về Trang trí Đại hội Hội Nông dân huyện, thị, thành phố và cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023
 • 1-20 of 26<  1  2  >

  THƯ VIỆN ẢNH

        

  Thư viện Video