• Loading...
 
Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Châu Quế Hạ - Huyện Văn Yên lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028
23/02/2023 8:46:00 SA

Thực hiện Kế hoạch số  56-KH/BTV, ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Văn Yên về tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Văn Yên lần thứ 11. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện và Đảng uỷ xã, sáng 22/02/2023 Hội Nông dân xã Châu Quế Hạ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023 - 2028.