• Loading...
 
Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Bảo Hưng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028
03/01/2023 8:39:00 SA

Ngày 02/01/2023, Hội Nông dân xã Bảo Hưng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, đây là Đại hội điểm của Hội Nông dân huyện Trấn Yên. Dự và chỉ đạo Đại hội có đại biểu Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã Bảo Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn và 84 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 500 hội viên đang sinh hoạt tại 7 Chi hội trong xã Bảo Hưng.

Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hội Nông dân xã Bảo Hưng khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên nông dân xã Bảo Hưng đã phát huy truyền thống lao động cần cù sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, phấn khởi thi đua phát triển kinh tế- xã hội, tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao và tạo được nhiều dấu ấn quan trọng. Trong phát triển kinh tế, hội viên đã thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/năm.

Để tập hợp, thu hút người nông dân tham gia tổ chức Hội, xây dựng Hội vững mạnh, nhiệm kỳ qua Hội đã kết nạp được 65 hội viên mới, nâng tổng số hội viên đến nay là 535 hội viên. 100% chi hội có quỹ hoạt động. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, Hội Tín chấp với các Ngân hàng cho 156 hộ vay, với dư nợ trên 9 tỷ đồng để hội viên phát triển kinh tế. Ngoài ra, Hội còn làm tốt công tác tặng quà, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các đợt chống dịch với số tiền hàng chục triệu đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của hội viên nông dân được cải thiện, từ đó, Hội Nông dân Bảo Hưng để lại nhiều dấu ấn tích cực cùng các cấp hội tham gia phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028 Hội Nông dân xã Bảo Hưng đề ra 13 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu 95% số hộ nông dân có hội viên; Hàng năm có từ 80% hộ đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi; 90% hộ hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, gia đình học tập, gia đình hạnh phúc; xây dựng 1 chi hội nông dân nghề nghiệp, 5 chi hội nông dân hạnh phúc, 2 mô hình tự quản về an ninh, trật tự…

Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết,đổi mới, Đại hội đã nhất trí bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành, 3 đồng chí vào Ban thường vụ Hội Nông dân xã Bảo Hưng khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Châm được tái bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Hưng và bầu 7 đại biểu chính thưc dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Trấn Yên khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

BBT

 

 

Tin khác

 • Hội Nông dân Yên Bái tổ chức tốt đại hội các cấp
 • Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Yên Bình lần thứ XI
 • Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lục Yên lần thứ XI
 • Đại hội Hội nông dân huyện Trạm Tấu lần thứ XI
 • Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp
 • Đại hội điểm cấp huyện Hội Nông dân huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2023 – 2028
 • Đại hội Đại biểu Hội Nông dân phường Đồng Tâm – Thành phố Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 • Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Minh Chuẩn – huyện Lục Yên lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028
 • Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Mường Lai – Huyện Lục Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.
 • Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Liễu Đô – huyện Lục Yên lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 • Đại hội Đại biểu Hội nông dân xã Mai Sơn lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028
 • Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Châu Quế Thượng - huyện Văn Yên , nhiệm kỳ 2023-2028
 • Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Châu Quế Hạ - Huyện Văn Yên lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028
 • Đại hội Hội Nông dân xã Vĩnh Lạc – huyện Lục Yên, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 • Đại hội Hội Nông dân xã Đại Lịch nhiệm kỳ 2023 - 2028
 • Hội Nông dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028.
 • Sáng ngày 6/01/2023, Hội Nông dân xã Nậm Khắt đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 • Đại hội Đại biểu Hội Nông dân phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028
 • Chi hội nông dân Mường Chà , xã Hạnh Sơn, Thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Đại hội điểm của xã
 • VĂN BẢN HỘI

  Kế hoạch số 46-KH/HNDT ngày 04/6/2024 về Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” năm 2024

  Báo cáo số 81-BC/HNDT ngày 03/6/2024, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ” giai đoạn 2019-2023

  Nghị quyết số 05-NQ/HNDT ngày 03/6/2024 về Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDT ngày 29/5/2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ”

  Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội: Luật Khí tượng thủy văn

  Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

  Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  THƯ VIỆN ẢNH

        

  Thư viện Video