• Loading...
 
 • Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  17/09/2019 8:32:00 SA

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quốc bảo của dân tộc ta, có giá trị trường tồn, bền vững. Di chúc của Người là ngọn cờ soi đường cho dân tộc, cho cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, Di chúc đã có những chỉ góp phần xây dựng cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 • Hội Nông dân tỉnh Yên Bái chủ trì phối hợp tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc Mông – Vui Tết Trung thu cùng các em học sinh trường TH&THCS số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên

  13/09/2019 10:16:00 SA

  Thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao cho Hội Nông dân tỉnh Yên Bái chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên, huyện Trấn Yên tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Trấn Yên trong việc thực hiện vệ sinh môi trường, đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng liên kết, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, giảm tình trạng tảo hôn.

 • Chủ động ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng và khu đô thị

  10/09/2019 12:00:00 SA

  Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có công văn về việc ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng và khu đô thị.

 • Nông thôn phải là nền tảng phát triển đất nước

  09/09/2019 8:36:00 SA

  “Chúng ta đang đứng vào thời điểm quyết định để giành cơ hội hay không. Làm thế nào để những người lao động từ nông thôn không phải đợi chờ một cách vô vọng vào cơ hội của những người đi tìm họ và không biết đến một tương lai có chắc chắn cho bản thân họ và con cháu họ hay không”.

 • Yên Bái có mưa trên diện rộng từ ngày 9 đến 12/9

  09/09/2019 7:57:00 SA

  Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái cho biết, đợt mưa lớn diện rộng này có thể kéo dài đến ngày 12/9; thời gian mưa lớn tập trung chủ yếu vào đêm và sáng.

 • 1-5 of 417<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  VĂN BẢN HỘI

  Kế hoạch số 68-KH/HNDT ngày 12/9/2019 phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

  Công văn số 329-CV/HNDT ngày 12/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh về việc triển khai CTPH giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2023

  Công văn số 316-CV/HNDT ngày 10/9/2019 về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (kèm Thể lệ Cuộc thi))

  Kế hoạch số 64 -KH/HNDT ngày 5/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh Yên Bái Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh

  Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

  Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam

  Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

  Hướng dẫn số 93 - HD/HNDTW ngày 5/8/2019 của Trung ương HND Việt Nam một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

  THƯ VIỆN ẢNH

        

  Thư viện Video