• Loading...
 
Xã Hồng Ca: Sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
21/08/2019 8:00:00 SA

Để thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn, những năm qua xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên luôn xác định, phát triển kinh tế bằng hình thức liên kết theo chuỗi giá trị giữa nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất, chăn nuôi. Việc làm này không những giúp người nông dân, hợp tác xã (HTX) hay doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn ổn định đầu ra cho sản phẩm và tạo ra giá trị gia tăng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

 

Trước kia, 7 ha đất lâm nghiệp của gia đình anh Lâm Trung Đức ở thôn Nam Hồng, xã Hồng Ca chỉ để cây vầu, cây nứa và cỏ dại mọc. Nhưng khi được tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhất là thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gia đình anh Đức đã chuyển toàn bộ diện tích sang trồng Quế và tre Bát Độ, hiện thu nhập bình quân đạt gần 300 triệu đồng/năm, gia đình anh đã trở thành hộ có mức thu nhập khá của xã. Anh Lâm Trung Đức – Thôn Nam Hồng xã Hồng Ca cho biết: “Thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của Tỉnh, trong thời gian qua, gia đình tôi đã chuyển đổi những diện tích cây trồng không phù hợp và hiệu quả năng suất kém sang trồng những cây năng suất cao như trồng quế và tre măng Bát độ, hiệu quả kinh tế hơn hẳn so với trước kia”.

Do nguồn nước tưới tiêu cho 1,1 mẫu lúa gặp nhiều khó khăn và liền kề với bờ suối Mường Hồng, nên năng suất lúa của gia đình ông Hà Đức Nhận thôn Bản Cọ đạt thấp và có thể mất trắng do nước lũ dâng cao. Gần năm nay, gia đình ông đã chuyển đổi sang trồng Dâu nuôi tằm. Qua nuôi vụ hè gia đình đã nuôi được 4 vòng tằm, thu nhập cao hơn nhiều so với trồng lúa và quan trọng hơn, sản phẩm kén tằm được HTX Dâu tằm của xã bao tiêu toàn bộ, điều đã giúp cho những hộ trồng Dâu nuôi tằm như gia đình ông yên tâm đầu tư cho một nghề mới hình thành này. Ông Hà Đức Nhận – Thôn Bản Cọ xã Hồng Ca cho hay: “Từ khi chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tằm, sản phẩm của gia đình tôi đã được Hợp tác xã dâu tằm bao tiêu sản phẩm, nhân dân chúng tôi rất tin tưởng và yên tâm sản xuất”.

Với đặc thù là xã có tới 97% tổng diện tích là đất nông lâm nghiệp, nhưng trước đây người dân xã Hồng Ca luôn sản xuất theo phương thức truyền thống là chăn nuôi nhỏ lẻ, trồng rừng manh mún dẫn đến hiệu quả kinh tế không cao, giá cả lại bấp bênh, chất lượng không bảo đảm. Nhưng vài năm trở lại đây, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nên người dân ở vùng cao Hồng Ca đã thay đổi phương thức sản xuất theo chuỗi giá trị, khép kín, bao tiêu sản phẩm theo quy trình. Hiện toàn xã đã có vùng Quế trên 2.000ha, vùng tre Bát Độ 1.000ha, vùng cây ăn quả có múi trên 100ha và bước đầu chuyển đổi diện tích đất soi bãi, diện tích lúa thiếu nước sang trồng Dâu nuôi tằm được gần 10ha. Chỉ tính riêng 4 loại cây trồng chủ lực này đã cho thu 170 tỷ đồng, nhờ đó, đời sống người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 47% năm 2010 xuống còn 10,9% và nâng thu nhập bình quân đầu người lên 33 triệu đồng.

 

Cây tre Bát Độ ở Hồng Ca đã liên kết theo chuỗi giá trị

Đặc biệt, trong quá trình sản xuất, chăn nuôi, Hồng Ca luôn thực hiện việc liên doanh, liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Xã đã thành lập được 11 tổ hợp tác, 2 HTX và liên kết với các doanh nghiệp ngoài địa bàn để cùng giúp người nông dân về khoa học kỹ thuật, ổn định giá cả và nâng cao chất lượng của sản phẩm. Sự liên kết này phù hợp với quy mô sản xuất hàng hóa lớn, khắc phục được hạn chế của kinh tế hộ, giảm giá thành sản xuất, tạo vùng nguyên liệu ổn định và đầu ra ổn định cho cả nông dân và doanh nghiệp. Anh Hà Văn Lân – Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết: “HTX thu mua sản phẩm cho bà con trong ngày đảm bảo tươi, mới và chất lượng cao nhất của sản phẩm. Qua đây, chúng tôi cũng mong muốn được gắn bó với người dân lâu dài, thu mua sản phẩm với giá thành ổn định để giúp đời sống người dân ổn định hơn”.

Từ những mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới của nông dân vùng cao Hồng Ca, đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đây là tiền đề quan trọng để Hồng Ca sớm thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn và trở thành xã nông thôn mới. Ông Phạm Xuân Toàn - Chủ tịch UBND xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cũng cho biết: “Để tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương, thời gian tới, xã Hồng Ca tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình dự án, chính sách về nông nghiệp nông thôn, nhân rộng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đòn bẩy thúc đẩy xây dựng Hồng Ca ngày càng phát triển bền vững”.

Hiệu quả bước đầu của việc liên kết theo chuỗi giá trị ở Hồng Ca đã được chứng minh, nhưng để nâng cao chất lượng và giá trị của sản phẩm, một mặt Hồng Ca tiếp tục vận động các hộ đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn, theo hướng sạch và an toàn, thì rất cần các Doanh nghiệp đầu tư dây truyền chế biến hiện đại theo quy mô lớn để tiếp tục đồng hành với bà con xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nhằm đưa sản phẩm có thế mạnh của Hồng Ca ra thị trường trong và ngoài tỉnh./.

Theo Trang thông tin điện tử huyện Trấn Yên

VĂN BẢN HỘI

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)

Công văn số 632-CV/HNDT ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 2329-CV/TU ngày 14/7/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiến đoạt tài sản

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video