• Loading...
 
Tổ chức “Ngày hội An toàn giao thông” năm 2019 gắn với hoạt động ngày hội thanh niên và ngày chạy Olympic vì sức khỏe
12/03/2019 7:59:00 SA

Theo Kế hoạch của Ban An toàn giao thông tỉnh, “Ngày hội Ngày hội An toàn giao thông” năm 2019 sẽ được tổ chức từ 7h00’ - 11h30’ ngày 24/3/2019 (Chủ nhật) tại quảng trường 19/8, Trung tâm km 5 - Thành phố Yên Bái nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, ý thức tự giác và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và nhân dân khi tham gia giao thông.

Các đồng chí lãnh đạo tham gia hoạt động chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic tỉnh Yên Bái năm 2018

Dự kiến 5.000 người tham dự là cán bộ, công chức, viên chức, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và nhân dân thành phố Yên Bái.

Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp tổ chức lồng ghép các hoạt động Ngày hội An toàn giao thông tỉnh Yên Bái 2019 với các hoạt động Ngày hội Thanh niên, Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và giải Việt dã Báo Yên Bái do  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Yên Bái, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đồng tổ chức.

Các hoạt động Ngày hội An toàn giao thông gồm: Tìm hiểu kiến thức về An toàn giao thông; tập huấn và Thi lái xe môtô an toàn; thi trình diễn trang phục thời trang chủ đề “Tuổi trẻ với an toàn  giao thông”.

Nguồn YBĐT

 

VĂN BẢN HỘI

Tài liệu học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Kế hoạch sô 91-KH/HNDT ngày 12/02/2020 Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020

Kế hoạch số 89-KH/HNDT ngày 20/01/2020 về Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII chuyên đề năm 2020"Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hướng dẫn số 13 - HD/HNDT ngày 03/02/2020 Về quy trình và thủ tục thực hiện việc thành lập, chia tách, sáp nhập, bàn giao, tiếp nhận tổ chức Hội

Công văn 445-CV/HNDT ngày 03/2/2020 về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

Kế hoạch số 86-KH/HNDT ngày 03/01/2020 của BTV Hội Nông dân tỉnh Thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020

BIỂU GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

BIỂU PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC LÃNH ĐẠO, BAN THAM MƯU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video