• Loading...
 
 • Công điện số: 04/CĐ-BCĐ ngày 22/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

  23/07/2021 12:00:00 SA

 • Tân Đồng phát huy hiệu quả mô hình tổ hợp tác

  22/07/2021 4:02:00 CH

  Mô hình tổ hợp tác nông lâm nghiệp ở xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên nhằm giúp nông dân thay đổi tư duy, nhận thức trong sản xuất nông, lâm nghiệp, tạo sự liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, phát triển kinh tế.

 • Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61 tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

  20/07/2021 2:28:00 CH

 • Yên Bái: Tạm dừng hoạt động kinh doanh quán bia, quán nước, quán giải khát, cà phê... trên địa bàn thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình

  19/07/2021 8:50:00 SA

 • Hội nông dân Nghĩa Lộ: Góp diện mạo mới cho “tam nông”

  13/07/2021 2:19:00 CH

  Sau 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008, Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), hội viên nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

 • 6-10 of 792<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  VĂN BẢN HỘI

  Quyết định số: 1594 /QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

  Công văn số: 959-CV/HNDT ngày 28/7/2021 về việc thực hiện một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với việc thực hiện công tác Hội ( Hướng dẫn sử dụng APP số sức khỏe điện tử kèm theo)

  Công văn số: 948-CV/HNDT ngày 19/7/2021 về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 15/7/2021 về Triên khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  Công văn số: 944-CV/HNDT ngày 14/7/2021 về việc tuyên truyền phổ biến các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ/TTg và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  Quyết định số 23/2021/QĐ/TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Coid-19

  Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Coid-19

  Công văn số: 927-CV/HNDT ngày 24/6/2021 về việc tăng cường tuyên truyền thực hiện khai báo y tế điện tử và quét mã QR

  THƯ VIỆN ẢNH

        

  Thư viện Video