• Loading...
 
 • Hội Nông dân tỉnh Yên Bái sơ kết giữa nhiệm kỳ khóa IX

  10/07/2021 12:00:00 SA

 • Nông dân Yên Bái phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ

  07/07/2021 1:50:00 CH

  Để khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường, giai đoạn II của Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) do Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) tiếp tục giúp nông dân Yên Bái thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ.

 • Nông dân Văn Chấn phát huy hiệu quả vốn vay

  07/07/2021 8:16:00 SA

 • Văn bản số 03/CĐ-BCH ngày 06/7/2021 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa diện rộng

  06/07/2021 4:35:00 CH

 • Trồng thanh long ruột đỏ - Hướng đi mới của nhà vườn Lục Yên

  06/07/2021 3:01:00 CH

  Gần đây, nông dân một số xã trên địa bàn huyện Lục Yên (Yên Bái) đã mạnh dạn chuyển đổi đất vườn tạp kém hiệu quả sang trồng thanh long ruột đỏ, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 • 11-15 of 792<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  VĂN BẢN HỘI

  Quyết định số: 1594 /QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

  Công văn số: 959-CV/HNDT ngày 28/7/2021 về việc thực hiện một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với việc thực hiện công tác Hội ( Hướng dẫn sử dụng APP số sức khỏe điện tử kèm theo)

  Công văn số: 948-CV/HNDT ngày 19/7/2021 về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 15/7/2021 về Triên khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  Công văn số: 944-CV/HNDT ngày 14/7/2021 về việc tuyên truyền phổ biến các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ/TTg và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  Quyết định số 23/2021/QĐ/TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Coid-19

  Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Coid-19

  Công văn số: 927-CV/HNDT ngày 24/6/2021 về việc tăng cường tuyên truyền thực hiện khai báo y tế điện tử và quét mã QR

  THƯ VIỆN ẢNH

        

  Thư viện Video