• Loading...
 
Công văn số Số: 1515 -CV/HNDT ngày 17/3/2023 về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” năm 2023 (Có mẫu Bản kê khai thành tích cá nhân kèm theo)
Ngày cập nhật: 17/03/2023 10:03:00 SA
Lượt đọc: 1132

Văn bản khác

 • Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Nghị quyết số 04-NQ/HNDT về tiếp tục thực hiện Đề án số 03-ĐA/HNDT của BCH Hội Nông dân tỉnh về “Nâng cao trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân trong giới thiệu, quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Yên Bái”
 • Quyết định số 7618-QĐ/HNDTW ngày 03/10/2023 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Quyết định công nhận Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028
 • Quyết định số 7617-QĐ/HNDTW ngày 03/10/2023 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Quyết định công nhận Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028
 • Quyết định 1212/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 về việc ban hành Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 • Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 30/6/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029
 • Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
 • Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029
 • Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn 2045
 • Luật số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 của Quốc hội về Luật thanh tra
 • Thể lệ Cuộc thi tác phẩm báo chí về Đề tài “Dân vận khéo” giai đoạn 2023-2025
 • Công văn số 1615-CV/HNDT ngày 12/7/2023 V/v phối hợp triển khai Cuộc thi tác phẩm báo chí về Đề tài “Dân vận khéo” giai đoạn 2023-2025
 • Kế hoạch số 212-KH/BTGTU ngày 29/6/2023 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
 • Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
 • Công văn số 2111/UBND-NLN ngày 05/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó sạt lở trong mùa mưa lũ năm 2023
 • Công văn số 1577-CV/HNDT ngày 31/5/2023 về việc tiếp tục triển khai cài đặt , sử dụng ứng dụng “Kho sách điện tử tỉnh Yên Bái ”
 • Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bào vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1236-CV/BTGTU NGÀY 26/4/2023 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái; kết quả thực hiện “trường học hạnh phúc ” trên địa bàn tỉnh và những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
 • 1-20 of 485<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >