• Loading...
 
Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021, Quyết định ban hành Quy định đào tạo, sát hạch lái xe ô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày cập nhật: 05/10/2021 3:06:00 CH
Lượt đọc: 2039

Văn bản khác

 • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh ( 19/5/1941 – 19/5/2021)–(Theo Công văn số 887-CV/HNDT, ngày 17/5/2021 )
 • Công văn số 882-CV/HNDT, ngày 12/5/2021 về việc Tuyên truyền một số nội dung cụ thể phòng, chống dịch Covid trong thời gian tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ năm 2021- 2026
 • Kế hoạch số 168-KH/HNDT , ngày 12/4/2021 tuyên truyền vận động về đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021
 • Công văn số 870-CV/HNDT ngày 05/5/2021 về tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 11, khóa XIV và kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên
 • Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
 • ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ PHÙNG CHÍ KIÊN (18/5/1901 - 18/5/2021)
 • Công văn số 867-CV/HNDT ngày 04/5/2021 về tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
 • BIỂU SỐ LIỆU KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN GIỮA NHIỆM KỲ 2018-2023
 • ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2018-2023
 • Kế hoạch số 166-KH/HNDT ngày 08/4/2021 về Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 • ĐIỂM MỚI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
 • Công văn số 839-CV/HND ngày 07/4/2021 “V/v Tuyên truyền thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ ”
 • Kế hoạch số 86-KH/UBND ngày 06/4/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 572-QĐ/UBNDT ngày 02/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bản tỉnh Yên Bái trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 • Công văn số 851 -CV/HNDT ngày 06/4/2021 Về việc Tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
 • Công văn số 784-CV/HNDT ngày 09/3/2021 về việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 • Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
 • Mẫu biểu Xây dựng mô hình dân vận khéo năm 2021 (kèm theo Kế hoạch số 150-KH/HNDT ngày 03/3/2021)
 • Kế hoạch số 150-KH/HNDT ngày 03/3/2021 về Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” Năm 2021
 • Hướng dẫn số 24-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Công tác tuyên truyền năm 2021
 • 201-220 of 453<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >