• Loading...
 
Tổ hợp tác thôn Đồng Tâm
28/07/2017 2:01:00 CH

Tổ hợp tác thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình liên kết các thành viên trồng keo FSC, xẻ gỗ keo thông thường và đa dạng hóa sản phẩm từ trồng bưởi diễn. Tổ hợp tác thành lập tháng 5/2015 sau khi tham gia chương trình FFF.

- Tổ hợp tác có 14 thành viên, tổng diện tích keo là 47ha trên tổng số 110 ha keo toàn thôn Đồng Tâm.

- Tổ hợp tác có 02 máy xẻ và cung cấp cho thị trường 100 - 150 m3/tháng.

- Gia tăng thu nhập từ 07 ha diện tích bưởi diễn.

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video