• Loading...
 
Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam
28/07/2017 1:59:00 CH

Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam được thành lập 17/4/2017, từ sự liên kết Tổ hợp tác Liên nhóm Quế xã Đào Thịnh với Công ty Quế Hồi Việt Nam. Trong đó, Tổ hợp tác Liên nhóm Quế xã Đào Thịnh được thành lập đầu năm 2015, sau khi tham gia Chương trình FFF.

- Hợp tác có 85ha Quế trong tổng diện tích 700ha của xã.

- Tổng số 22 thành viên (05 nữ, 16 nam)

- Đã được cấp 20.000 m2, đang trong quá trình san gạt mặt bằng, xây dựng nhà xưởng và trụ sở.

- Mục tiêu sản xuất Quế hữu cơ, xây dựng vùng sản xuất Quế hữu cơ tại xã Đào Thịnh và các xã lân cận. Chế biến và xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường cao cấp. Nâng cao giá trị từ cây Quế cho người dân.

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video