• Loading...
 
Tổ hợp tác thôn Hợp Thịnh
28/07/2017 2:00:00 CH

Tổ hợp tác Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình thành lập đầu năm 2015 sau khi tham gia chương trình FFF. Tổ hợp tác cùng nhau trồng, khai thác, bán gỗ keo tròn FSC cùng một số hoạt động đa dạng hóa sản phẩm.

- Tổng số 12 thành viên (8 nữ, 4 nam), tổng diện tích rừng 67,5 ha keo.

- Tập trung gia tăng thu nhập từ đa dạng hóa sản phẩm: 05 ha bưởi diễn, 10/12 hộ nuôi ong dưới tán rừng.

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video