• Loading...
 
Tổ hợp tác xã Tân Đồng
28/07/2017 2:01:00 CH

Tổ hợp tác trồng và chăm sóc Quế xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên tham gia chương trình FFF từ năm 2017. Được thành lập từ 02 nhóm liên kết trồng, chăm sóc Quế của xã. Các thành viên cùng nhau sản xuất, khai thác Quế. Liên kết với Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam mở rộng vùng nguyên liệu trồng Quế hữu cơ.

- Tổ hợp tác có 32 thành viên (07 nữ, 25nam).

- Tổng diện tích Quế của Tổ hợp tác là 157 ha Quế trên 1.270 ha Quế của xã.

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video