• Loading...
 
Công văn số 559-CV/HNDT ngày 29/4/2020 về việc tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày cập nhật: 29/04/2020 9:55:00 SA
Lượt đọc: 2242

Văn bản khác

 • Hướng dẫn số 55- HD/HNDT ngày 08/02/2018 về Công tác tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018
 • Công văn số 1222-CV/HNDTW ngày 07/02/2018 về việc một số nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
 • Công văn số 1208-CV/HNDTW ngày 19/01/2018 về việc tuyên truyền vận động HVND trong dịp tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2018
 • Kế hoạch công tác tháng 02 năm 2018
 • Thông báo số 118-TB/HNDT ngày 05/02/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội
 • Công văn số 1204-CV/HNDTW ngày 18/01/2018 về việc giới thiệu đề cử nông dân tham gia cuộc thi: “Tôi là nông dân 4.0”
 • Công văn số 3688-CV/HNDTW ngày 11/01/2018 về việc đề cử nông dân tham gia cuộc thi: “Tôi là nông dân 4.0”
 • Thể lệ cuộc thi “Tôi là nông dân 4.0"
 • Kế hoạch số 87-KH/NTNN ngày 09/11/2017 về việc tổ chức cuộc thi “Tôi là nông dân 4.0
 • Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2018
 • Thông báo số 116-TB/HNDT ngày 05/01/2018 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội
 • Công văn số 1194 -CV/HNDT ngày 28/12/2017 V/v tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV
 • Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV theo Công văn số 1194 -CV/HNDT ngày 28/12/2017 V/v tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV
 • Thông báo số 114-TB/HNDT ngày 05/12/2017 về Kết luận Hội nghị giao ban tháng 12/2017 của Ban thường vụ tỉnh Hội (Hội nghị mở rộng)
 • Công văn số 1181-CV/HNDT ngày 05/12/2017 về việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa (XII)
 • Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.
 • Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
 • Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 • Hướng dẫn số 54-HD/HNDT ngày 02/11/2017 về việc phối hợp triển khai Đề án của Bộ Công an về chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội đến năm 2020
 • 201-220 of 234<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >