• Loading...
 
Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, góp ý của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống “Phản ánh, góp ý ” trên ứng dụng công dân số Yên Bái (Yên Bái –S)
Ngày cập nhật: 21/03/2023 8:17:00 SA
Lượt đọc: 671

Văn bản khác

 • Quyết định 1212/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 về việc ban hành Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 • Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 30/6/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029
 • Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
 • Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029
 • Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn 2045
 • Luật số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 của Quốc hội về Luật thanh tra
 • Thể lệ Cuộc thi tác phẩm báo chí về Đề tài “Dân vận khéo” giai đoạn 2023-2025
 • Công văn số 1615-CV/HNDT ngày 12/7/2023 V/v phối hợp triển khai Cuộc thi tác phẩm báo chí về Đề tài “Dân vận khéo” giai đoạn 2023-2025
 • Kế hoạch số 212-KH/BTGTU ngày 29/6/2023 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
 • Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
 • Công văn số 2111/UBND-NLN ngày 05/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó sạt lở trong mùa mưa lũ năm 2023
 • Công văn số 1577-CV/HNDT ngày 31/5/2023 về việc tiếp tục triển khai cài đặt , sử dụng ứng dụng “Kho sách điện tử tỉnh Yên Bái ”
 • Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bào vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1236-CV/BTGTU NGÀY 26/4/2023 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái; kết quả thực hiện “trường học hạnh phúc ” trên địa bàn tỉnh và những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
 • Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái; chỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của BTV Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái
 • Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
 • Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên
 • Đề án số 13-ĐA/TU ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030
 • Nghị quyết số 114-NQ/TU ngày 28/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc dừng thí điểm thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện
 • 1-20 of 479<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >