• Loading...
 
Luật số 67.2020.QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Ngày cập nhật: 04/10/2021 12:00:00 SA
Lượt đọc: 1554

Văn bản khác

 • Luật số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 của Quốc hội về Luật thanh tra
 • Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
 • Luật số 09/2022/QH15 ngày 09/11/2022 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện
 • Kế hoạch số 279-KH/HNDT ngày 14/02/2023 của Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh về Tổ chức lấy ý kiến của tổ chức hội và cán bộ, hội viên, nông dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
 • MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN (Kèm theo Kế hoạch số: 279 - KH/HNDT ngày 14 tháng 2 năm 2023 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái)
 • ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) (Kèm theo Kế hoạch số: 279 - KH/HNDT ngày 14/02/2023 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái)
 • Dự thảo Luật đất đai năm 2023
 • CHUYÊN ĐỀ: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH, DÂN CHỦ VÀ PHÁT HUY DÂN CHỦ, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
 • Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương: Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
 • Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50–CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
 • Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 • Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính Phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 • Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
 • Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
 • Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
 • Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
 • Tài liệu tuyên truyền: Việc khai thác, sử dụng dữ liệu, hình ảnh từ hệ thống camera giám sát giao thông tỉnh Yên Bái hỗ trợ công tác bảo đảm trật tự, An toàn giao thông và sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái ( kèm theo công văn số 184/CAT-CSGT ngày 02/02/2023 của Công an tỉnh Yên Bái )
 • Văn bản số 135/UBND-NC ngày 13/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính Phủ trong dịp Tết Quý Mão
 • Kế hoạch số 41-KH/ĐĐHNDTW ngày 25/11/2022 của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam về Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Kế hoạch số 256/KH-BTC ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh, Ban tổ chức những ngày lễ lớn Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023
 • 61-80 of 490<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >