• Loading...
 
Luật số 85.2015.QH13 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày cập nhật: 15/12/2021 12:00:00 SA
Lượt đọc: 1340

Văn bản khác

 • Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái , Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025
 • Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị"Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
 • Bài viết của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng –Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
 • Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021, Nghị quyết Ban hành Quy định mộ số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái , giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021, Nghị quyết Ban hành một số chính sách về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái , giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021, Nghị quyết Ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021, Nghị quyết Ban hành một số chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 20/01/2021, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020, Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025
 • Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019, Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới
 • Công văn số 892 - CV/HNDT, ngày 18/5/2021 “V/v Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái”
 • Công văn số 887 - CV/HNDT, ngày 17/5/2021 “V/v Tuyên truyền kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh”
 • Công văn số 886 - CV/HNDT, ngày 17/5/2021 v/v thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021
 • Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021
 • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh ( 19/5/1941 – 19/5/2021)–(Theo Công văn số 887-CV/HNDT, ngày 17/5/2021 )
 • Công văn số 882-CV/HNDT, ngày 12/5/2021 về việc Tuyên truyền một số nội dung cụ thể phòng, chống dịch Covid trong thời gian tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ năm 2021- 2026
 • Kế hoạch số 168-KH/HNDT , ngày 12/4/2021 tuyên truyền vận động về đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021
 • Công văn số 870-CV/HNDT ngày 05/5/2021 về tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 11, khóa XIV và kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên
 • Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
 • ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ PHÙNG CHÍ KIÊN (18/5/1901 - 18/5/2021)
 • 201-220 of 467<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >